MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Daha önce SPK'dan alınan uygunluk kapsamında 16.03.2020 tarihinde kamuya ilan edileceği duyurulan 31.12.2019 tarihli mali tablolarımıza ilişkin bağımsız denetim raporunun, bazı çalışmaların henüz tamamlanmamış olması ve şirketimiz ilgili personelinin görevlerinden ayrılmaları sebebiyle 27.03.2020 tarihinde yayımlanabilmesi maksadıyla SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.