BORSA İSTANBUL A.Ş. (Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu)

Özet Bilgi
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
İlgili Şirketler
NUGYO
İlgili Şirket Ünvanı
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Satışa Konu Paylar
90000000
Satılacak Payların Grubu
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9
90.000.000
30,51
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Nurol Holding A.Ş.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
4
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
3,86 TL-4,63 TL
İşlem Tarihi
17.03.2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
Ekte verilmektedir.
Ek Açıklamalar

Payları Borsamızın Ana Pazar'ında işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinin 205 milyon TL'den 295 milyon TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 90 milyon TL nominal değerli B grubu payların satışı, diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak grup şirketlerinden Nurol Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak, Ak Yatırım aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 17/03/2020 tarihinde, beher pay için 4 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında gerçekleştirilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
NUGYO_Ortaklık Yapısı-Shareholders Structure.pdf