YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Küresel ekonomilerin büyük bölümünü etkisi altına almış olan ve dünyada binlerce insanın ölümüne sebebiyet veren Kovid-19 küresel sağlık sorununa bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı finansal piyasalarda neredeyse tüm şirketlerin ve endekslerin hisse fiyatları olumsuz yönde etkilenmiştir.

ABD, Avrupa ve Türkiye borsalarında yaşanan derin fiyat düşüşlerinin önüne geçmek için bazı şirketlerin ‘Hisse Geri Alım Programları' açıkladığını gözlemledik. Daha önce eşi benzeri yaşanmamış olan bu krizin temelinde ekonomik veya finansal gerekçelerin bulunmuyor olması ve krizin ‘salgın bir hastalık' kaynaklı olması nedeniyle; birçok şirketin açıklamış olduğu ‘Hisse Geri Alım Programları' neticesinde hisse fiyatlarındaki düşüşe engel olamadığı bir durum söz konusudur.

11.03.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada belirttiğimiz üzere, gerek iş modelimizin ve gerekse faaliyet alanımızın seyahat ve benzeri diğer faaliyet alanlarından uzak, sanayi odaklı olması sebebiyle, Şirketimizin bu krizden göreceli olarak daha az etkilenerek çıkacağı tabiidir. Faaliyetlerimiz herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmektedir.Gerek operasyonel, gerek finansal anlamda hisse fiyatımızı olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değildir. Şirketimizin bugün itibariyle cirosu geçen yılın yaklaşık olarak %5 üzerinde olup, ton başına ortalama satış fiyatımız geçen yılın %6 üzerindedir. Bu sayede 2020 yılı birinci çeyreğinde karlılıkta geçen yıla göre bir düşüş beklenmemektedir. Tüm bunların yanı sıra bugün itibariyle net nakit pozisyonda olan Şirketimiz böyle bir ortamda finansal yapısı itibariyle pozitif yönde ayrışmaktadır.

Diğer taraftan Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında bir hafta içinde, sermaye piyasalarında oluşan konjonktürü göz önünde bulundurarak Hisse Geri Alım Programı'nı değerlendirmeye alacaktır. Bugün itibariyle gündemi tescil ve ilan edilmiş olan Genel Kurul gündemine ek bir madde konulması mümkün değildir.

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kar odaklı hareket ederek, elindeki nakit kaynaklarını karlılığını artırmak, orta ve uzun vadede yatırımcı menfaatini korumaya yönelik olarak değerlendirmektedir. Sağlık kaynaklı küresel krizin etkilerinin derinleştiği bu dönemde, Hisse Geri Alım Programı'nın bu yönde bir fayda sağlamaktan uzak bir enstrüman olduğu ve sahip olduğumuz nakit kaynaklarının kullanımında etkin bir alan olmadığı düşüncesindeyiz. Hali hazırda salgının devam etmesi nedeniyle diğer şirketlerin açıklamış olduğu ‘Geri Alım Programları' nın hisse fiyatlarındaki düşüşe engel olamadığı bir gerçektir. Henüz salgında bir yavaşlama görülmeden alınan geri alım kararları, diğer şirketlerin ileriye dönük olarak elindeki enstrümanların etkisini azaltmıştır.

Buna rağmen Yönetim Kurulumuz 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısı sonrasında bir hafta içinde, Hisse Geri Alım Programı'nı değerlendirmeye alacaktır. Şirketimiz ve yatırımcılarımızın menfaatleri, o dönemdeki piyasa koşulları ve salgın konusunda gelinen güncel durum göz önüne alınarak yatırımcıyı korumaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Bu dönemde yatırımcılarımızdan panik ve telaşlı davranışlardan kaçınmalarını, bu krize rağmen büyümesini sürdüren ve 44 yıllık köklü bir geçmişi olan Şirketimize güvenmelerini temenni ediyoruz.

Şirketimiz bu salgın ile ilgili yaşanabilecek tüm riskleri etkin bir şekilde yönetmek için azami gayreti göstermektedir. Sağlık krizinin yarattığı panik ortamına bağlı olarak hisse fiyatında görülen düşüşe yatırımcılarımızın serinkanlı şekilde yaklaşmaları gerektiğini, hisse fiyatımızı olumsuz yönde etkileyecek hiçbir operasyonel ya da finansal durum söz konusu olmadığını belirtmek isteriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.