KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.02.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/532 E. ve 2019/956 K. sayılı 05.12.2019 tarihli kararı ile şirketimize 2019 yılı bağımsız denetim firması olarak atanmış olan Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile ilgili mahkemenin bu kararı 29.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul toplantısında 15. Gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve tutanaklara geçirilmişti.
Ancak geçen süreçte gerekli yasal bildirimlerin yapılmasına rağmen söz konusu bağımsız denetim firması Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 13.03.2020 tarihli cevabi yazısıyla anlaşıldığı üzere söz konusu firma ile çalışılamayacağı anlaşılmıştır.
Şirketimizin yatırımcılarına ve ilgili mevzuatlara olan yükümlülüğü çerçevesinde 16.03.2020 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile şirketimizin 31.12.2019 dönemi bağımsız denetimi Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla