OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
3 taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Net kar payı hesaplamasında %15 stopaj uygulanmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
1. Taksit
0,0403622
4,03622
15
0,0343078
3,43078
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
2. Taksit
0,0201811
2,01811
15
0,0171539
1,71539
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
3. Taksit
0,0201811
2,01811
15
0,0171539
1,71539
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
TOPLAM
0,0807244
8,07244
15
0,0686156
6,86156
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
1. Taksit
0,0403622
4,03622
15
0,0343078
3,43078
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
2. Taksit
0,0201811
2,01811
15
0,0171539
1,71539
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
3. Taksit
0,0201811
2,01811
15
0,0171539
1,71539
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
TOPLAM
0,0807244
8,07244
15
0,0686156
6,86156
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
28.04.2020
28.04.2020
30.04.2020
29.04.2020
2. Taksit
27.07.2020
27.07.2020
29.07.2020
28.07.2020
3. Taksit
26.10.2020
26.10.2020
30.10.2020
27.10.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
0
0
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
0
0
Ek Açıklamalar

Genel Kurulumuz şirketimiz 2019 yılı dönem karının dağıtılmasına karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR_DAĞITIM_2019_YKK.pdf
EK: 2
OSMANLI YATIRIM 17032020 GENEL KURUL TUTANAĞI2.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
19.820.509
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.457.968
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
14.477.472
13.496.662,75
4. Vergiler ( - )
2.963.938
2.665.573,24
5. Net Dönem Kârı
11.540.534
10.831.089,51
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
541.554,48
541.554,48
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
10.998.979,52
10.289.535,03
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
5.300
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11.004.279,52
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
991.025,45
0
* Nakit
991.025,45
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
608.974,55
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
60.897,46
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
9.338.082,07
8.628.637,58
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
3.087,71
0
0,03
0,0686158
6,8616
B Grubu
1.356.912,29
0
13,19
0,0686158
6,8616
TOPLAM
1.360.000
0
13,22
0,0686158
6,8616