NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
205.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
295.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018
10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9
194.596.000
90.000.000
46,24966
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
205.000.000
90.000.000,000
43,90243
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
NUROL HOLDİNG A.Ş.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
10.03.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, ihraç edilen 90.000.000-TL nominal değerdeki paylar, 4,00-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 360.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 17/03/2020 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Nurol Holding A.Ş.'ne satılmış olup, bedeli 31/12/2019 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimize gönderildiği kamuya ilan edilen sermaye avansından mahsup edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19/03/2020 tarih ve 2020/5 sayılı kararında, sermaye artırımı işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde gerekli süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.