OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulu tarafından 19/03/2020 tarihinde alınan karar uyarınca; 

1) 15607790544 TC kimlik numaralı Yılmaz Selçuk'un 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket'in Genel Müdürü olarak atanmasına ve 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kendisine I. Derece A Grubu imza yetkisi verilmesine; 

2) 55267044700 TC kimlik numaralı Ergun Hepvar'ın bugün tarihli olan ve 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür görevinden istifa ettiğini bildiren istifa mektubunun tebliğ alındığının kabulüne ve imza yetkilerinin 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle iptal edilmesine;

3) İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına; ve 

4) Bu doğrultuda ek imza sirküleri çıkartılmasına;
Karar vermiştir.