DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PartialOrCompleteSuspensionOrImposssibilityOfOperationsAbstract|
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfSituationOccured|
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim faaliyetine periyodik bakım- onarım çalışmaları, dezenfeksiyon ve pandemik salgın nedeni ile 20 iş günü ara verimesi
oda_InformationAboutOperationsSupendedOrBecameImpossible|
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon ve Pandemik Salgın
oda_ReasonOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon ve Pandemik Salgın
oda_DecisionDateOfAuthorizedBodyIfExits|
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
20.03.2020
oda_ValidityDateOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
21.03.2020 Cumartesi 12:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup, 20.04.2020 Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır.
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalProductionOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalSalesOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
oda_ShareOfPartiallySuspendedOperationsInTotalProductionAndSalesOfCompany|
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
oda_NumberOfPersonnelWhoseEmploymentContractsWereOrWillBeTerminated|
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
oda_TotalAmountOfSeveranceAndTerminationPaysThatWasOrWillBePaid|
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
oda_PrecautionsTookIntoConsiderationByCompanyManagement|
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Bakım -onarım faalyetleri, muhasebe işlemleri ve satış için nöbetçi personel bulundurulacaktır.
oda_ConditionsRequiredForGoingIntoOperationAgain|
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Bakım- onarım faaliyetlerinin bitmesi ve salgın hastalığın tehtit olmaktan çıkması
oda_ExpectedDateToBeginOperations|
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
20.04.2020 Pazartesi günü 08:30 vardiye girişi ile yeniden üretime başlanacaktır.
oda_EffectsOnContinuityAssumptionOfCompany|
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Yıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon ve Pandemik Salgın nedeni ile üretime ara verilmesi hakkında 20.03.2020 tarihli 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

  

Saygılarımızla,