PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
Temettü ödemesi ilk taksit tutarı ve tarihi belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
İlk Temettü tarihi ve tutarı belirlenmiştir.
Karar Tarihi
26.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Stopaj kesintisi bulunmamaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PAGYO, TREPGYO00013
1. Taksit
0,4200000
42
0
0,4200000
42
PAGYO, TREPGYO00013
2. Taksit
0,2260000
22,6
0
0,2260000
22,6
PAGYO, TREPGYO00013
TOPLAM
0,6460000
64,6
0
0,6460000
64,6
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
24.03.2020
24.03.2020
26.03.2020
25.03.2020
2. Taksit
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PAGYO, TREPGYO00013
0
0
Ek Açıklamalar

Yapılan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu İlk taksit tutarı ve zamanını belirlemiş olup, ilerleyen dönemler için taksit tutar, tarih ve sayısı değişkenlik gösterebilir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
PAGYO 2019 GK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
87.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
42.889.808,09
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz mevcut değildir.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
62.512.708
61.890.770,39
4. Vergiler ( - )
-26.690
0
5. Net Dönem Kârı
62.539.398
61.890.770,39
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
478.585,83
478.585,83
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
62.060.812,17
61.412.184,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
50.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
62.110.812,17
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
3.105.540,61
* Nakit
3.105.540,61
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
53.096.459,39
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
5.185.200
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
673.612,17
24.984,56
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
56.202.000
0
90,55
0,646
0,646
TOPLAM
56.202.000
0
90,55
0,646
0,646
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları