BORSA İSTANBUL A.Ş. (BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ISMEN, PAGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
ISMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3943662 TL Teorik Fiyat: 3,356 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,42 TL Teorik Fiyat: 4,15 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)