YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Kovid-19 salgını kapsamında resmi otoritelerin uyarılarını göz önüne alarak, ayrıca bankaların yanı sıra müşterilerimizin büyük bölümünün yarı zamanlı çalışma modeline geçmesi sebebiyle; 25 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere idari çalışanlarımızın bir kısmını (Mali İşler, Yatırımcı İlişkileri, Satınalma ve Satış bölümlerindeki personel) evden (uzaktan) çalışma modeline ayrıca bir kısmını ise şirket adresinde dönüşümlü vardiyalı çalışma modeline geçirme kararı almıştır. Bunun yanı sıra azalan talep nedeniyle üretim ve operasyon alanında çalışan personelimiz şirket adresinde dönüşümlü vardiyalı çalışma modeli ile istihdam edilecektir. Çalışanlarımıza ödenen maaş ve ücretlerin bir kısmının resmi makamlar nezdinde ödenmesi imkanını tanıyan "Kısa süreli çalışma" başvurusu ilgili kurumlar nezdinde yapılacaktır.

Azalan talebe ve artan sağlık risklerine bağlı olarak Şirketimizin güncellediği çalışma modeli faaliyetimizin devamlılığını sağlamayı ve çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedeflemektedir.

Oluşturulan bu yeni çalışma modeli mevcut durumda azalan talebi karşılayabilir ölçüdedir. Kovid-19 salgınının etkisinin azalması durumunda ivedilikle önceki standart mesai programına geri dönülecektir. Bu yeni çalışma modeli sayesinde Şirketimizin faaliyet giderleri azalırken, yetişmiş iş gücü kaybımız olmayacaktır. Şirketimiz bugüne kadar hiçbir krizde kapılarını kapatmamış; tedarikçilerine karşı taahhüt ettiği ürünleri teslim almış ve müşterilerine söz verdiği ürünleri teslim etmiştir. Ayrıca krizlerde geçmişte ve bugün hiçbir çalışanımızın kriz nedeniyle işine son verilmemiştir. 44 yıllık Şirket geleneğini devam ettirerek faaliyetimizi sürdürmeye devam ederken paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için azami gayreti göstereceğiz. Tüm bunların yanı sıra, ilerleyen dönemlerde Kovid-19 salgını nedeniyle bankaların ve müşterilerimizin faaliyetlerini sınırlamaya devam etmesi durumunda veya salgının etkisini artırması halinde faaliyetlerimize ara vermek zorunda kalabiliriz.

Şirketimiz yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 23 Mart 2020 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine nazaran satış gelirlerini % 5'in üzerinde arttırmıştır. Ancak küresel salgının etkilerinin ülkemizde artmasına bağlı olarak rakamlar hedeflenenin altında kalacaktır. 2020 yılı ikinci çeyreği itibariyle krizin devam etmesi durumunda satış gelirlerinde bir önceki yıla nazaran düşüş görülebilir.

Hızla değişen bu dinamik süreç içinde Şirketimiz çalışanlarının sağlığını korumanın yanı sıra; yatırımcılarına olan sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyetlerini sürdürmek için azami gayreti göstermektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.