YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 20.03.2020 tarihinde ‘küçük ve bireysel yatırımcılar başta olmak üzere, tüm yatırımcılarımızın çıkarlarını korumak; küresel kriz kaynaklı volatilite nedeniyle telaşlı davranılmaması konusunda yatırımcımızı uyarmak ve şirketimizin bu krizi iyi yönettiğini, satış – üretim ve benzeri her türlü faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yasalar ile koşullar el verdikçe sürdürmeye devam edeceğini vurgulamak adına bir KAP açıklaması ve ekinde bir YouTube videosu paylaşmıştır.

Bu KAP açıklamasının ardından 23.03.2020 tarihinde sektörümüzde yer alan birçok kurum kısa zamanlı çalışma modeline geçtiğini açıklamıştır. Ayrıca yine 23.03.2020 tarihi itibariyle yurtiçinde yerleşik bankaların şube içi faaliyetlerini sınırlandırdığı ve kriz nedeniyle çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediği ilan edilmiştir. Bütün bunların yanı sıra 23.03.2020 tarihinde ‘Borsa İstanbul A.Ş.' tarafından Şirketimize gönderilen epostada tarafımızdan ‘Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Şirketiniz tarafından varsa alınan tedbirlere ve bu tedbirlerin Şirketiniz faaliyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilerin, ivedilikle' kamuoyu ile paylaşılması talep edilmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde, Şirketimizin 24.03.2020 tarihli KAP açıklamasını yapması gereği doğmuştur.

Yatırımcılarımızdan bir kısmının sosyal medya ve eposta yoluyla tarafımıza ulaşması neticesinde, Şirketimiz herhangi bir belirsizlik olmaması adına bu ek açıklamayla aşağıdaki hususları yeniden vurgulamak durumundadır:

  • Şirketimizin faaliyetlerinde hiçbir aksama yoktur. Şirketimiz kuvvetli mali yapısı; krize rağmen sürdürülen üretim ve satış faaliyeti neticesinde, çoğu şirketin küçülmesinin beklendiği 2020 yılı birinci çeyreğinde halen satış gelirlerinde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran artış beklemektedir.
  • 24 Mart tarihli KAP açıklamamız şeffaflık ilkesi gereği piyasadaki gelişmelere ve Borsa İstanbul'dan gelen bilgi talebine istinaden yapılmıştır.
  • Vardiyalı çalışma modeli ile yönetimin geçmişte yaptığı açıklamalarımız tutarlıdır. Krize ve zor koşullara rağmen, Şirketimiz yöneticileri ve çalışanları işinin başındadır. Faaliyetimizde bir aksama yoktur. Ülkemizde kısmi sokağa çıkma yasağı ve olağan dışı bu durum devam ederken; faaliyetini sürdürmeye devam eden nadir şirketlerden biri olduğumuzu hatırlatırız.
  • 44 yıllık şirket geleneğimize uygun olarak yasalar ve koşullar el verdikçe faaliyetimizi sürdüreceğiz. Ancak sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve bu süreçte güncellenen durum ve koşullara bağlı olarak Şirketimizin daima şirket menfaatine karar almaya devam edeceğini unutmayalım.

Sonuç olarak;

Şirketimizin faaliyetlerinde hiçbir aksama yoktur. 2020 yılı birinci çeyrek sonuçlarımız süreci ne kadar doğru yönettiğimizi açıkça gösterecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.