OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mart 2020 tarih 8 numaralı kararı ile, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Metin Ünlü' nün 24 Mart 2020 tarihli istifa dilekçesi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiş olduğu istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine  dayanarak, Şirketimizin toplanacak ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere Lale Ergin' in seçilmesine, Metin Ünlü'nün istifası üzerine boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, Denetim Komitesi üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Lale Ergin 'ın atanmasına, işbu kararın İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.