OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Olmuksan International Paper ürünleri, Türkiye'nin her yanındaki tüketicilere gıda, ilaç, hijyen ürünleri ve acil durum malzemelerinin ulaştırılması için gerekli tedarik zincirlerinin kritik önemdeki bileşenleridir. Hem çalışanlarımızın hem de yüklenicilerimizin güvenliklerini ve sağlıklarını gözetmek en önemli sorumluluğumuzdur. 

Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Sağlık Otoriteleri tarafından önerilen kişisel hijyen, sosyal mesafelendirme, tesis temizliği ve diğer önleyici tedbirleri uygularken  tesislerimizi dönüştürerek işletmeye devam ediyoruz. Halihazırda tedarik zincirimizde önemli bir aksaklık yaşanmamaktadır.

Daha ayrıntılı bir bakışla, küresel boyutta yaşanan Koronavirus (COVID-19) salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. AŞ'de uygulanmakta olan eylem planlarımız aşağıdakileri içermektedir:

Sağlık Bakanlığımızın paylaştığı önlem önerileriyle paralel olarak, tesislerimizde, salgının önlenmesine destek olacak şekilde hijyenik ve sosyal mesafelendirme tedbirleri uygulanmaktadır.
Durumun takip edilmesi için ve gerekli önlemlerin uygulanmasını temin etmek üzere bir COVID-19 komitesi kurulmuştur.
İşini uzaktan yapabilen çalışanlarımız fabrika ve ofis dışından çalışacaklardır.
İş için kritik öneme sahip gerekçelere dayanmayan tüm seyahatler ile geniş kapsamlı şirket toplantıları ve  etkinliklere katılımlar iptal edilmiştir.   
BT altyapısı uzaktan çalışma anlayışını etkin kılmaya hazır hale getirilmektedir. 
Kronik hastalıkları olan ve hamile çalışanlar, iş tanımlarının uzaktan çalışmaya uygun olmaması durumunda, ikinci bir bildirime kadar evlerinde kendilerini izolasyon altına almaya teşvik edilmektedir.