YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2020 tarihinde yapılan toplantısında; bağımsız yönetim kurulu üyesi  adayı olarak Şirketimize başvuran ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları Şirket Kurumsal Yönetim Komitesince tespit edilen Sayın  Levent ARTUK ve Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ'nün 05.04.2020 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ektedir.