ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
24.02.2020
Genel Kurul Tarihi
25.03.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
ADANA
İlçe
YÜREĞİR
Adres
Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km. ADANA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının A grubu paylar için 7,0311 TL, B grubu paylar için 5,237 TL ve C grubu paylar için 2,0348 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olmasına, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kurum vasıtasıyla paylarını teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 14.02.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
5 - Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Devrolma
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü GK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
KY 1.3.1 Olağanüstü GK Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1- Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi genel kurul tarafından onaylandı.
2- Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı onaylandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Devrolma
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
14.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

25.03.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi ve Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda alınan karar Adana Ticaret sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.