BORSA İSTANBUL A.Ş. (Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, UNYEC, MRDIN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BorsaIstanbulASAnnouncementAbstract|
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Payları Borsamızda işlem gören Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. (Adana Çimento), Aslan Çimento A.Ş. (Aslan Çimento), Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Bolu Çimento) ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ünye Çimento) nin tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Mardin Çimento, yeni unvanı Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak Şirketler tarafından yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde,  Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento, 21/05/2020 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak olup, Mardin Çimento payları ise Ana Pazar'da işlem görmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Adana Çimento, Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento payları Borsamızda en son  20/05/2020 tarihinde işlem görmüş olacaktır.