TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. (Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.07.2020-30.09.2020
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Maddi Hata
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
        
  

Gelir Tablosu bölümünde sehven  01.07.2020-30.09.2020 bölümüne 01.01.2019-30.09.2019 tutarlarının girilmesi ve 01.01.2019-30.09.2019 bölümüne ise yine sehven 01.07.2020-30.09.2020 tutarlarının girilmesi nedeniyle konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu güncellenecektir.

  

Saygılarımızla.