MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu)

Özet Bilgi
Dönüşüm
İlgili Şirketler
ALMAD, ARCLK, DENGE, DGKLB, ETILR, IHLAS, IHYAY, KRTEK, PAGYO, PEGYO, RODRG, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
ALMAD
1
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S.
E
DILEK ARUZ
750.462,000
ALMAD
2
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S.
E
MEHMET HIKMET YILDIRIM
3.000,000
ARCLK
3
ARÇELIK A.S.
E
ISMAIL ISIK
294,689
DENGE
4
DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
E
DILEK ARUZ
931.048,000
DENGE
5
DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
E
ONUR ÖZTÜRK OTMANLI
1.977.000,000
DGKLB
6
DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S.
E
MEHMET HIKMET YILDIRIM
7.000,000
ETILR
7
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S.
E
DILEK ARUZ
44.828,000
IHLAS
8
IHLAS HOLDING A.S.
E
DILEK ARUZ
1.800.000,000
IHLAS
9
IHLAS HOLDING A.S.
E
ESREF GÜNGÖR
2.210.000,000
IHYAY
10
IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
E
MEHMET HIKMET YILDIRIM
47.300,000
KRTEK
11
KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.
E
HAMIDE FIDAN
5.089,400
PAGYO
12
PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
E
ÖZKAN DOKUZAGAÇLI
50.000,000
PEGYO
13
PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
E
MEHMET HIKMET YILDIRIM
10.000,000
RODRG
14
RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.
E
CÜNEYT KÜÇÜKDOGAN
180.000,000
RODRG
15
RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.
E
HURIYE KÜÇÜKDOGAN
80.000,000
YBTAS
16
YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S.
E
FATMA KAYA
0,840
YBTAS
17
YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S.
E
FATMA KAYA
1,400
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.