MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu)

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
IDEAS, KARTN, KUTPO, LUKSK, MGROS, SEYKM, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
IDEAS
1
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.
E
SEYİTLER KİMYA SAN.A.Ş.
372.962,377
EVET
KARTN
2
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
AHU BERKMEN
79,308
KARTN
3
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
MELİS ONGUNSU TÜKEL
79,308
KUTPO
4
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
E
ABDULLAH TAŞKIN
250.000,000
LUKSK
5
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
E
İSMAİL KARACA
720,060
MGROS
6
MİGROS TİCARET A.Ş.
E
CAFER AYDOĞAN
5,226
SEYKM
7
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
E
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
950.636,000
EVET
UMPAS
8
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş
E
FATMA YENİ
6.956,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.