16.01.2019 07:09:39 | Son Güncelleme

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Evlilik birliğini devam ettirebilme konusunda ciddi problemler ile karşı karşıya kalarak, sürdürülebilirliği mümkün kılamayan çiftler için evliliklerini sonlandırmak üzere Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası açma hakkı bulunuyor.

Günümüzde boşanma davalarında hem kadın tarafına hem de erkek tarafına çok ciddi haklar tanınıyor. Bu haklardan birisi de daha az kusurlu taraf olan eşin, daha fazla kusurlu olan eşten belirlenecek miktarlarda tazminat talebinde bulunabilme hakkıdır.

Boşanma davalarında tazminat hakkı 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma davasının taraflarına verilmiş olan haklardan en önemlileridir. Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma ardından tazminat talebinde bulunabilmesi hedefi ile belirli koşulların yerine getirilmiş olması aranıyor. Bu çerçevede de boşanma davası içerisinde tazminat talebinde bulunacak tarafın, kanunun belirlemiş olduğu koşulları sağlaması gerekiyor.

Boşanma davasında tazminat alabilme amacı ile maddi tazminat talebinde bulunacak olan kişiler, boşanma davasından kaynaklı olarak maddi kayıp yaşayacak ve boşanmayı oluşturan şartların karşı taraftan daha az kusura sahip olunmasını gerektiriyor. Bunun yanı sıra boşanma davasında manevi tazminat talebi gerçekleştirecek tarafında eşinden boşanma esnasında tazminat talebini alabilmeleri için sadece kişilik haklarının boşanmayı oluşturan durumlardan kaynaklı olarak saldırıya uğramış olmasını gerektiriyor.

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT NASIL ALINIR?

Boşanma davası açarak, evlilik birliğini yasal statüde sona erdirmek isteyen bireylerin bu dava süreci içerisinde maddi tazminat talebi gerçekleştirebilme hakları bulunuyor.

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu boşanma davasında maddi tazminat talebi gerçekleştirecek kişilerin boşanmayı oluşturacak olaylarda karşı taraftan daha az kusurlu olması şartını arıyor. Boşanma davalarında maddi tazminat talebi gerçekleştirecek kişiler açısından evliliğin sonlandırılmasının kendisinde maddi bir zarara sebep olacak olması ve bu maddi zararın giderilmesi talep edilmektedir.

Evlilik birliğinin kurulması ile birlikte çalışmayı sonlandıran, evlilikte ev işleri ile ilgilenmekte olmasından kaynaklı olarak maddi açıdan bir tasarrufta bulunma olanağı olmayan kişiler, boşanma davasında maddi tazminat talebi gerçekleştirebiliyor. Boşanma ile beraber bu durumlardan kaynaklı olarak maddi bir kayıp yaşayacak bireylerin boşanmada maddi tazminat talebi gerçekleştirebilme hakları bulunuyor.

BOŞANMADA TAZMİNAT TALEBİ NASIL YAPILIR?

Boşanma davasında tazminat talebinde bulunmak isteyen kişilerin bu aşamada talepte bulunmak istedikleri tazminat türüne bağlı olarak Türk Medeni Kanunu kapsamında belirlenmiş olan şartları yerine getirmiş olması gerekir.

Boşanma davasında tazminat talebi ise boşanma dilekçesi içerisinde beyan edilebileceği gibi dava süreci içerisinde de tazminat talebinin gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilmektedir.

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

DEVAM EDİYOR...
DEVAMI

Boşanma davasında tazminat oranının belirlenmesi aşamasında kişilerin karşı karşıya kaldıkları mağduriyet değerinde bir tazminat miktarı ödenmesine hüküm verilir.

Bu noktada kişilerin karşı karşıya kaldıkları mağduriyetlerin yapısı boşanma davasında tazminat miktarının belirlenebilmesi yönünden büyük bir koşul teşkil etmektedir. Boşanma davasında tazminat alabilir miyim sorusunun yanı da Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan şartların tam olarak yerine getirilebilmesi halinde mümkün olacağı şeklindeki bir yanıt ile mümkün olmaktadır.

ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI

Aldatma sebebiyle boşanma davası çerçevesinde aldatılan eş, boşanma nedeni üzerinden boşanma davasını açabilmesi için aldatma olayını öğrenmesinden itibaren 6 aylık süre içerisinde aldatma nedeniyle boşanma davası başvurusu yapmalıdır.

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde aldatma eyleminin öğrenilmesinden sonra 6 aylık süre içerisinde boşanma davası açılmaması halinde aldatılan eşin aldatan kişiyi affetmiş olduğu kabul edilir ve aldatma nedeni ile boşanma davası açma hakkını kaybetmektedir.

Aldatma eyleminin 5 yıldan uzun süre önce yapılmamış olması gerekmektedir. Çünkü 5 yıldan daha uzun bir süre önce yapılmış olan aldatma eylemleri, Türk Medeni Kanunu kapsamında aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesine izin vermemektedir.

ALDATMA SEBEİYLE BOŞANMA DAVASI TAZMİNAT HAKKI

Evlilik birliğinin sona ermesine, taraflardan birisinin aldatma eylemi neden olmuş ise bu durum Borçlar Kanunu ile örnek mahkeme kararları çerçevesinde az kusurlu eşe manevi tazminat ödenmesine karar veriliyor.

Boşanma davası içerisinde tazminata konu olması için, eşlerin mali ve toplum içerisindeki sosyal statüsü, aldatma olayının eşte oluşturacağı büyük olumsuz etkiler gibi pe çok faktör göz önünde bulundurularak manevi tazminat kararı alınmaktadır. Bu tazminat davaları bazı hallerde yazılı veya görsel basında da yer almakta olduğu gibi oldukça yüksek seviyelere ulaşabilmektedir.

Bunun yanı sıra aldatılan eş tarafından, aldatan eşin haricinde aldatma eylemine ortak olan evlilik birliği dışındaki söz konusu üçüncü kişiye yönelik olarak manevi tazminat açma hakkı vermektedir. Bu noktada aldatma nedeniyle boşanma davası ve maddi ve manevi tazminat davası açacak olan kişilerin mutlak suret ile profesyonel bir boşanma avukatı desteği alması tüm haklarını koruyabilmesi ve kazanabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.


Yorumları Gör