Anayasa değişikliği, gelecek hafta görüşülecek

ANKARA (ANKA) - Anayasa Mahkemesi, CHP ve DSP'nin üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren Anayasa değişikliğinin iptali veya yok hükmünde olduğuna karar verilmesi istemiyle yaptığı başvuruyu bu hafta ki gündemine almadı.

CHP ve DSP li milletvekillerinin yaptığı başvuruya ilişkin dosya, Anayasa mahkemesi raportörüne verildi. Raportörün hazırlyacağı rapor sonrası, Anayasa Mahkemesi başvuruya ilişkin ilk incelemesini yapacak. Önümüzdeki haftanın gündemine yetişmeyen raportör görüşünün bu hafta içerisinde tamamlanması halinde yapılan başvurunun bir sonraki hafta gündeme alınması bekleniyor.

CHP ve DSP yaptıkları başvuruda, yüksek mahkemenin Anayasa değişikliğini hem şekil hem de esas bakımından inceleyebileceğine dikkat çekmişti. Başvuruda, Anayasa değişikliğinin, Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen laiklik ilkesine aykırı olduğu, içini boşalttığı ve işlevsiz hale getirdiği savunularak, Anayasa'nın ruhuna aykırı düzenleme yapıldığı ileri sürülmüştü. Değişikliğin, özgürlük değil, dini simge kabul edilen türbanın, üniversitelerde serbest bırakılmasını amaçladığına da dikkat çekilmişti. Türbanla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararların yer aldığı dilekçede, değişikliğinin, Anayasa'nın başlangıç, ilk 10 maddesi, 24, 42, 90, 138, 148, 153, 174 ve 175'inci maddeleriyle irtibatlandırılarak, Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi. Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez nitelikteki maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla, değişikliğin yok hükmünde sayılması veya iptaline karar verilmesi istenmişti.