Anayasa konusunda son söz Erdoğan'ın

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açtığı kapatma davasının ardından harekete geçen ve anayasa değişikliği için kolları sıvayan AKP, çalışmalarını tamamlarken, kararı da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verecek. AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, anayasa taslağı üzerindeki çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Bu arada hem hazırlanan taslak hem de bir süredir yürütülen milletvekillerinin nabzını tutma toplantılarından çıkan izlenimler de Başbakan Erdoğan'a rapor halinde sunulacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açtığı kapatma davasının ardından yürütülen siyasi parti kapatmalarını zorlaştıracak anayasa değişikliği konusunda ANKA'ya bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, çalışmaların sadece parti kapatmalarıyla ilgili anayasa değişikliğiyle sınırlı olmadığını söyledi. Bunun yanı sıra farklı çalışmaların da olduğunu belirten Bozdağ, "Çalışmalarımızı taslak haline getirdik. Bu çalışmalar yetkili kurullarımızda değerlendirilecek" dedi. Bozdağ, nasıl bir değişikliğin Meclis gündemine getirileceği konusunda ise yetkili kurulların karar vereceğini söyledi.

-BAŞBAKANDAN ÖNCE MİLLETVEKİLLERİNE ANLATILDI-
AKP yönetimi, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran anayasa değişikliği konusunda, kulislerde fire iddialarının ortaya atılması nedeniyle, milletvekillerinin nabzını tuttu ve görüşlerini aldı. Bu görüşmelerde, milletvekillerine anayasal değişikliğin yanı sıra değişik formüller de anlatılırken, farklı önerilerin gündeme geldiği toplantılarda, anayasa değişikliğinin bir an önce hayata geçirilmesi görüşü ağır bastı. Değişiklik konusunda ise milletvekillerinden tam destek geldi. Bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından, hazırlanan taslaklar ve milletvekillerinin görüşlerini içeren rapor Başbakan Erdoğan'a sunulacak. Başbakan Erdoğan ve yetkili kurulların onay vermesi durumunda ise anayasa değişikliğinin bu hafta Meclis gündemine gelebileceği belirtiliyor. AKP, değişiklik paketine Meclis'teki siyasi partilerden de yapacağı ziyaretlerle destek isteyecek.

-DEĞİŞİK FORMÜLLER-
AKP, yapmayı planladığı anayasa değişikliği konusunda alternatifli taslaklar hazırlarken, üzerinde en çok durulan ve siyasi partilere de götürülmesi planlanan ilk pakette Anayasa'nın 69. maddesinde değişiklik öngörülüyor. Bu çerçevede yapılacak değişiklikte ise parti kapatmayı gerektiren suçlar tanımlandıktan sonra maddeye "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açma yetkisini kullanmadan önce uyarı mekanizmasını işletir" fıkrası ekleniyor. Bu durumda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, siyasi partiye dava açmadan önce "uyarı" sistemini harekete geçirecek. Uyarıya rağmen parti tavrını değiştirmezse bu kez gereğinin yerine getirilmediği gerekçesiyle partiye kapatma davası açılabilecek.

-MAHKEME, PARTİ ÜYELERİNİN SUÇLARINI KESİN TESPİT EDECEK-
Siyasi partilerin üyeleri, parti kapatılmasına neden olan eylem ve açıklamaları çerçevesinde suçlarının mahkeme tarafından kesin olarak tespit edilmesi halinde eylemlerinden sorumlu olacak. Partilerin söz konusu kişilerle ilişiğinin kesilmesi halinde partinin sorumluluğunun olmayacağı hükmü değişiklikte yer alacak. Parti Disiplin Kurulu devreye girerek ilgili kişinin partiden ilişiğinin kesilmesine karar verirse parti hakkında işlem yapılamayacak. Aksi takdirde parti söz konusu kişi hakkında işlem yapmadığı gerekçesiyle cezalandırılacak. İlk pakette iki değişiklik maddesi yer alırken son iki madde ise yürütme ve yürürlük olarak yer alacak.

-ALTERNATİF PAKETTE TERÖR ŞİDDET KAPATMA GEREKÇESİ OLACAK-
AKP, "odak" olma konusunda, AB ülkelerinin uyguladığı Venedik Kriterleri'nden de yararlandı. Bu çerçevede, hangi eylemlerin suç sayılacağı anayasaya net olarak yazılacak. Venedik Kriterleri, "terör ve şiddete bulaşmayan partilerin kapatılamayacağı" esasına dayanıyor. Buna göre terör ve şiddete bulaşan, tüzük ve programları anayasaya aykırı olan, yabancı ülkelerden para yardımı alan siyasi partiler kapatılabilecek.

-TBMM'DEN İZİN YA DA YÜCE DİVAN MEKANİZMASI-
AKP'nin tartıştığı bir başka düzenleme de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın dava açmadan önce TBMM'den izin almasını öngörüyor. Bu alternatifte ayrıca parti kapatılmasına eylem ve açıklamalarıyla yol açan üyeler için Yüce Divan mekanizması gibi bir komisyon devreye girecek. Meclis'te yeni bir komisyon kurulacak. Burada partinin kapanmasına neden olacak eylem ve açıklamaların sahibi parti üyesi komisyon kurulu kararıyla soruşturulacak.

-EN SON İHTİMAL SAVUNMA-
AKP, hazırladığı alternatifli anayasa değişikliklerinin yanı sıra, bu değişiklikleri kapatma davası öncesinde gündeme getirmemeyi de değerlendiriyor. Bu durumda ise AKP sadece kapatma davasına karşı "güçlü bir savunma" hazırlığı için mesai harcayacak.