Ankara Adliyesi'nde 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu

ANKARA Adliyesi’nde, yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen ve 1 Ocak 2020'da uygulanmaya başlanacak seri muhakeme usulü hazırlıkları kapsamında 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Adliyesi’nde, yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen ve 1 Ocak 2020'da uygulanmaya başlanacak seri muhakeme usulü hazırlıkları kapsamında 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu.
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilgili maddede yapılan değişiklik ile yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amaçlanan seri muhakeme usulü, 1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda, hazırlıkların yürütüldüğü Ankara Adliyesi’nde 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu. Ankara Adliyesi’nin iş bölümü sayfasında yayınlanan ve Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse’nin sorumluğunda 8 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği büro, Türk Ceza Kanununda yer alan; 'hakkı olmayan yere tecavüz', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'gürültüye neden olma', 'parada sahtecilik', 'mühür bozma', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 'başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet', 'Orman Kanununu içeren bazı suçlar', 'Rulet, Tilt, Langırt ve benzeri oyun alet ve makineleri hakkındaki kanunuyla ilgili suçlar' ile 'Kooperatifler Kanunu’nun ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suçlar'a bakacak.
İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?
Bu suçlarda soruşturma savcısı, dosyaya göre yaptığı değerlendirmede herhangi bir suç işlenmediği kanaatine varılması halinde şüpheli hakkında diğer soruşturma bürolarının yaptığı gibi takipsizlik veya 'kamu davası açılmasının ertelenmesi' şeklinde karar verebilecek. Takipsizlik veya dava açılmasının ertelenmesi şartları oluşmuyorsa savcı bu aşamada seri muhakeme işlemine başlayarak dosyanın şüphelisini çağıracak. Savcı, ilk önce muhakeme usulü ve sonuçları konusunda bilgilendirdiği şüphelinin sabıka kaydı ile suçun işleniş şekli gibi durumlara göre yarı oranında ceza indirimi, para cezasına dönüştürme veya ceza erteleme gibi bir teklifte bulunabilecek. Şüphelinin seri muhakeme usulünün uygulanmasını kabul etmesi halinde, soruşturma savcısı iddianame gibi bir talepname düzenleyerek ve bunu asliye ceza mahkemesine gönderecek. Asliye ceza hakiminin, seri muhakeme usulüne uyulduğuna karar vermesi halinde, şüphelinin önceden kabul ettiği talepnamedeki yaptırımlar hüküm olarak uygulanacak. Bu sayede yargı mercilerinin iş yükünün azaltılması ile mahkemelerin ağır nitelikteki suçlara daha fazla emek ve vakit ayırabilmeleri ve vatandaşın adalete erişimin kolaylaştırılmasını sağlanacak.