HABER

Askere sivil yargı yok

Anayasa Mahkemesi, askere sivil yargı yolunu açan 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddesini iptal etti.

Askere sivil yargı yok

Gece yarısı torba yasa dahilinde Meclis’ten geçirilen “Askere sivil yargı yasası”, Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle iptal edildi. Mahkeme düzenlemeyi 145. maddeye aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi, Ak Parti’nin geceyarısı operasyonuyla torba yasanın içine koyarak meclisten geçirdiği “askeri yargının darbe, cunta, çete ve muhtıra gibi anayasal düzene karşı işlenen suçlar yönünden yetkisini bütünüyle kaldıran düzenleme”yi oybirliğiyle iptal etti ve yürütmesini durdurdu. Karara göre, İrtica ile Mücadele Eylem Planı, Balyoz darbe planı, Sarıkız ve Ayışığı darbe planları, Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda arama yapılmasına neden olan Çukurambar soruşturması gibi askerlerin adının geçtiği soruşturmaların askeri yargıya devri söz konusu olacak.

Gece yarısı gündeme gelmişti

AK Parti, TBMM’nin yasama yılı kapanmadan önceki son oturumunun yapıldığı 26 Haziran 2009’da, CMK’nın 250. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin önergeyi gece yarısı gündeme getirdi ve TBMM’den geçirdi. Söz konusu düzenlemeyle, askeri yargının anayasal düzene karşı işlenen suçlar yönünden yetkileri bütünüyle kaldırıldı, bu suçlara karışan asker kişilerin sivil yargıda yargılanması zorunluluğu doğdu. CHP’nin açtığı davayı görüşen Anayasa Mahkemesi de, raporun yaklaşık 1 ay önce tamamlanmasına rağmen davayı ancak dün görüşebildi. Gündemi önceden ilan eden Anayasa Mahkemesi, bu kez davayı görüşeceğini dün sabaha kadar gizli tuttu. Davanın, Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda 26 gün süren aramaların önceki gece bitmesinin ardından dün karara bağlanması da dikkati çekti.

Anayasa Mahkemesi, “Birinci fıkrada belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun bu kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümlerle savaş ve sıkıyönetim halinde askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır” şeklindeki düzenlemede yer alan “halinde” ifadesini oybirliğiyle iptal etti.
Karara, anayasanın “askeri mahalde ya da asker kişilerce işlenen suçlar yönünden yargılama yapmaya askeri mahkemelerin yetkili olduğu” şeklindeki 145. maddesi gerekçe gösterildi ve düzenleme bu maddeye aykırı bulundu.

Yüksek Mahkeme, ‘halinde’ ifadesi çıkarılınca madde metninde anlam kaymaları oluştuğu, bunun da yetki karmaşasına neden olabileceği inancıyla, düzenlemedeki ‘savaş ve sıkıyönetim’ ifadesinin de iptaline oyçokluğuyla karar verildi.

Geçici madde kaldı

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları, gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımından sonra yürürlüğe girdiğinden, iptale rağmen yasanın uygulanacak olmasının sorun yaratacağını düşünen Yüksek Mahkeme, düzenlemenin yürütmesini de oyçokluğuyla durdurdu.

Başbakanlık’ta ‘Balyoz’ zirvesi

Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile haftalık olağan görüşme kapsamında Başbakanlık’ta kritik bir görüşme yaptı. Başbuğ, 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Başbakanlık’tan ayrıldı. Genelkurmay Başkanlığı, görüşme öncesi gündüz saatlerinde Taraf gazetesinde yer alan Balyoz Harekât Planı konusunda bir açıklama yaptı. Başbuğ’un görüşmede Erdoğan’a yapılan açıklamaya ilişkin detaylı bilgi sunduğu kaydedildi.

Yabancı ajanslar kararı duyurdu

Yabancı ajanslar, Anayasa Mahkemesi’nin kararını dün gece dünyaya duyurdu. Fransız Basın Ajansı (AFP), Anayasa Mahkemesi’nin askeri mahkemelerin gücünü sınırlandıran yasayı iptal ettiğini abonelerine bildirdi. İngiliz Reuters ajansı ise iptal edilen yasanın Türkiye’nin hedeflediği AB üyeliği kriterlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Davalarda son sözü Yargıtay söyleyecek

Buna göre, Balyoz, Ayışığı, Sarıkız, Yakamoz gibi darbe planları, İrtica ile Mücadele Eylem Planı ile ilgili soruşturmalar ve Çukurambar soruşturması dosyalarının askeri savcılığa devri gerekecek. Çukurambar soruşturmasında elde edilen kozmik bilgiler ve Balyoz darbe planına ilişkin deliller de sivil yargıdan alınacak. Savcılıkların, daha önce Ergenekon savcılarının yaptığı gibi, bu suçlar yönünden sivil yargının görevli olduğunu ileri sürerek soruşturmaları yürütmeye devam etmesi halinde konu Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gelecek. İlerleyen aşamada davalar Yargıtay’dan da dönebilecek. Sivil savcılıklar ancak Anayasa’nın 145. maddesinde değişiklikle yeniden yetkili hale gelecek.

‘Yetki tanımı’ konusu tartışma yaratmıştı

Ergenekon savcıları, henüz düzenleme yürürlüğe girmeden önce, Sarıkız ve Ayışığı gibi darbe soruşturmaları yönünden tartışma yaratan yetki tanımı yapmıştı. Savcılar, askeri mahalde ve asker kişilerce işlense bile darbe soruşturmalarını sivil savcıların yürütmesi gerektiğini belirtmiş, bu görüşe karşı çıkanlar Yargıtay’ın askerlerin yargılandığı Şemdinli davasında askeri yargıyı görevli kıldığını savunmuştu. Söz konusu düzenlemenin de Ergenekon soruşturmalarına zemin hazırladığı yorumları yapılmıştı.

Günay: Eskimiş yapılar elinden geleni yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Anayasa Mahkemesi’nin, askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeleri iptal etmesine ilişkin olarak, “Türkiye’de sivilleşmenin önünü tıkamak konusunda eskimiş yapılar elinden geleni ardına koymuyor” dedi.

Özyürek: Anayasa’ya aykırı durum iptal oldu

CHP Sözcüsü ve Genel Sayman Mustafa Özyürek, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına ilişkin olarak, “Anayasa’ya aykırı bir durum iptal edilmiştir. Biz CHP olarak inanarak verdiğimiz bir dilekçenin kabul edilmiş olmasından memnun olduk” diye konuştu.

Gül ve Erdoğan kararı Köşk’te birlikte öğrendi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, haftalık olağan görüşme kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı dün Çankaya Köşkü’nde kabul etti. İkili, yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme yaptı. Gül ve Erdoğan görüşme sırasında, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kiritik kararı da birlikte öğrendi.

Milliyet

Geri Dön