HABER

Askerler artık daha iyi beslenecek

Askerler artık daha iyi beslenecek

ANKARA (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Kurtuluş Savaşı'nda uygulanan 1914 tarihli "Askeri Tayın ve Yem Kanunu" değiştiriliyor.

Üzerinde 64 yıl önce bir kez değişiklik yapılan ve o günden bu güne uygulanmakta olan Tayın Yasası, "Özellikle, günlük gereksinimler için harcama miktarının belirlenmesinde eşel-mobil gibi çağdaş ve kullanışlı bir yapıya kavuşmasına rağmen, günlük istihkakları oluşturan yiyecek maddelerinin seçilimi ve miktarı, günümüz beslenme gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyin altında kalmıştır.

Askeri Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkati paralelindeki Kuvvetli Tayın Kanunu ve bunlara göndermelerde bulunan diğer kanunlarda da benzer durum söz konusudur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli varlığı olan insan gücünün, görev ve eğitimlerini istenilen düzeyde sürdürebilmesi sağlıklı, üretken ve gelişmiş bir beden yapısına sahip olmayı gerektirir.

Bu yapıyı korumanın yolu da, yeterli ve dengeli beslenmeyle mümkündür. Hazırlanan bu Tasarı ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinde besleme işlerinin, uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin giderilerek günün koşullarına uyarlanması, sayısı fazla ve metin dili ağır olan bu türden yasal dayanakların birleştirilmesi ve bilimsel bir tabana oturtulması amaçlanmaktadır" gerekçesiyle değiştiriliyor.

Aynı tasarıya göre Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında, dini bayramların ilk gününde ve yılbaşında, ara öğün kapsamındaki yiyecekleri verebilmek için günlük yemek bedelinin yüzde elli fazlasına kadar yemek çizelgesi düzenlenecek. Yine kazandan beslemenin yemekhanelerde toplu olarak yapılamaması durumunda, günlük yemek bedelini aşmayacak şekilde, her türlü dayanıklı hazır gıda maddeleriyle ve/veya birlik tarafından önceden hazırlanarak ambalajlanmış yiyecekler kumanya olarak verilecek.

Kazandan beslemesi imkansız olan askeri öğrenci, erbaş ve erlere tayın bedeli verilecek. Ayrıca, askerlik şubelerince celp ve kıtalarına sevk edilenlere, kıt'a veya kurumlarından terhis edilenlere ve hava değişimine gönderilenlere, askerlikten sayılan gün kadar tayın bedeli ödenecek.

Görev koşullarına bağlı olarak, bir kişinin günlük beslenme gereksinimini karşılayacak şekilde, öğünlere göre özel olarak oluşturulmuş hazır yemek ve yiyecekler verildiğinde, yiyeceklerin parasal değerinin, günlük yemek bedelinin altında veya üstünde olması durumu dikkate alınmayacak. Gerektiğinde yedirilmek üzere depolanan, ancak değişim için tüketilmesi gereken dayanıklı hazır gıda maddeleri, tek tek veya tam olarak yemek çizelgesinde gösterilerek yedirilecek.

Üç öğünü karşılayacak şekilde ve bunlarla birlikte gerektiğinde ekmek eklenmesiyle yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak şekilde yedirildiğinde bu yiyeceklerin parasal değerinin, günlük yemek bedelinin altında veya üstünde olması durumu dikkate alınmayacak. Ancak, ayrı gün ve öğünlerde tek tek yedirilmesi günlük yemek bedeli içerisinde yapılacak.

Tasarıya göre, zorunlu nedenlerle içme suyu gereksinimi olduğunda, Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın onayı ile zorunluluğun devamı süresince ve bedeli dikkate alınmadan, bir kişi için günlük üç litreye kadar ambalajlanmış içme suyu verilecek.

Tasarıya göre TSK yemek hizmetini satın alabilecek. Bu çerçevede kazandan beslenecek personel için yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve temizlik gibi yemek öncesi ve sonrasına yönelik mal ve hizmetlerden bir kısmı veya tamamı satın alınabilecek. Bu durumda, beslenecek hedef kitleye bağlı olarak günlük yemek bedeli veya güçlendirilmiş yemek bedeline; yönetmelikle oranları belirlenen, yemek dağıtımı öncesi ve sonrasında yapılan işletme ve genel giderler eklenecek. Tasarıda kazandan beslenen askeri personele tayın bedeli verilmesiyle ilgili de düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede, savaş ve iç güvenlik harekatı ve sınır ötesi harekat dışında, tayın bedeli veya yemek yardımı aldığı halde kazandan beslenen askeri personelin, tayın bedeli veya yemek yardımının beslendikleri gün ve öğün sayılarına karşılık gelen kısmı aylıklarından kesilecek.

KİMLER KAZANDAN BESLENECEK

Tasarıya göre kazandan beslenecek olanlar şunlar:

"- Günlük yemek bedeli kapsamında askeri öğrenci, erbaş ve erler

- Askeri ceza ve tutukevleri ile disiplin ceza ve tutukevlerinde tutuklu, hükümlü ve askeri birliklerde gözaltında bulunan askeri personel ile sivil kişiler

- Disiplin cezası nedeniyle birlikten ayrılamayan askeri personel - Harp esirleri, gözaltına alınan veya iltica eden yabancı ordu personeli

- Yapılan uluslararası anlaşmalarda hüküm olması koşuluyla veya Milli Savunma Bakanlığının onayıyla, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının onayıyla Türkiye'deki askeri okullarda eğitilen yabancı ordu personeli

- Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunda olmayan ancak askeri birliklerle beraber görev yapan veya tatbikatlara katılan ve görev koşullarının kazandan besleme yapılmasını zorunlu kıldığı kişiler

- Hava Harp Okuluna geldikleri tarihten, deneme uçuşu ve paraşütle atlama eğitimlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki aday öğrenciler ile günlük veya öğün bazında beslenme desteğinin verilmesinin zorunlu olduğu koşullarda, askeri okulların sınavına girecek aday öğrenciler

- Birlik komutanlığı tarafından askeri personele görev yaptıkları yerlerde yemek yeme ortamının sağlanamaması ve birliğin konumu gereği yerleşim yerlerine uzaklığı veya görevin yapıldığı yer gereğince toplu beslenmesi uygun görülen birlik personeli

- Kendi istemine bağlı olarak, birlik veya kurumun nöbetçi personeli

- Yurt dışında görev yapan ve besleme desteğini bünyesinde bulunduran askeri birlik personeli (Bu birliklerin yiyecek maddelerini bulundukları ülkeden karşılamaları durumunda, günlük yemek bedeli, satın alma fiyatlarına göre hesaplanacak)

- Eğitim ve öğrenimleri süresince askeri okullarda öğrenci olan ön sözleşmeli subay ve astsubaylar."

Tasarıya göre terörle mücadele edenlere ise güçlendirilmiş yemek verilecek. Güçlendirilmiş yemek alanlar ise şöyle:

"- Savaş ve askeri harekatlarda bulunan birlik personeli
- Deprem, sel, orman yangınları gibi doğal afetlerde arama, kurtarma ve söndürme görevi yapan birlik personeli

- Terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekatı ile görevli birlik personeli

- Çalışma koşullarının gereği yoğun beden hareketini içeren görev ve eğitimleri yapan birlik personeli

- Türk Silahlı Kuvvetleri spor takımlarından, yoğun beden hareketlerini yapan takımların toplu olarak çalışma kamplarında bulunan personel."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön