ASO Başkanı Özdebir: “Kapsamlı ve bütünsel bir paket”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Yapısal Dönüşüm” paketini değerlendiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Yoğun, kapsamlı ve bütünselliği olan bir paket olduğunu düşünüyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Yapısal Dönüşüm” paketini değerlendiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Yoğun, kapsamlı ve bütünselliği olan bir paket olduğunu düşünüyorum. Özellikle reform alanlarının başında finansal sektörün ön plana çıkmasını önemsiyoruz. Ayrıca ekonomik hayatın her alanını ilgilendiren hukuk reformuna kuvvetle vurgu yapılması çok önemli. Üretime ve özellikle yerlileştirmeye yönelik vurgular memnuniyet verici” dedi.
Özdebir, Bakan Albayrak tarafından açıklanan bankacılık sistemi ve özel sektör borçları konusundaki veriler ile bunların çevrilebilirliğini gösteren rasyoların moral verdiğini belirterek, “Kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için 28 milyar lira hazine kâğıdı verilecek olması da önemli bir adımdır. Kredi yapılandırmada faizlerin ödenebilir bir orana gelmesi önemli. Ayrıca bu yapılandırmaların bankalara bırakılmaması hükümet tarafından yapılacak bir düzenleme ile hükümet bankalar arasında koordineli olarak yapılması daha önemli olacaktır. Biz sanayicilerin en önemli gündemi kredi faizlerinin yüksekliğidir. Kredi faiz oranlarının yüksek seviyede gerçekleşmesi, krediye reel sektörün ulaşmasının önündeki en önemli engeldir. Ekonomi politika yapıcıların bu konu üzerinde yoğunlaşması yaşanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi açısından oldukça önemlidir” diye konuştu.
Özdebir açıklamasına şöyle devam etti:
“2019 yılı içerisinde hayata geçirecek en önemli reformlarımızdan birinin vergi dönüşümü olması önem arz etmektedir. Yeni vergi uygulamalarında istisna ve muafiyetlerin azaltılması ve kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürülmesi; özellikle sanayici açısından vergi yükünün azaltılması noktasında önemli bir avantajdır. Kurumlar vergisinin kademeli olarak azaltılmasının yabancı yatırımları ülkeye kazandırmada önemli bir etkisi olacağı açıktır. Kıdem tazminatı reformu ile işçi ve işveren açısından uygulamaya konulan düzenlemeler sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam performansı açısından önemli bir adım olacaktır. Önümüzdeki süreçte ekonomimize bahsettiğim faydaları sağlayacak güçlü bir tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirme ve çalışmaya teşvik etme açısından çalıştıkça gelirlerin artması uygulamasının çalışma şevki üzerinde olumlu katkıları olacaktır. Planda, sürdürülebilir büyüme ve istihdam, ihracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomi tesis edilmesi, güçlü tasarruf ile gerek bankacılık sisteminin aktif kalitesindeki düzelme, gerekse de üretim odaklı finansman ile bu büyümenin finansman altyapısını sağlamlaştırılması reel sektör açısından alınan önemli kararlardır. Özellikle uygulamayla sağlanacak tasarruf artışlarının yedi stratejik sektöre, enerji, maden, petrokimya, turizm, bilişim, otomotiv ve ilaç sanayilerine yönlendirilmesi biz sanayiciler açısından önemli bir gelişmedir. Girişimciliğin ve yeni iş kurmanın kolaylaştırılmasını da önemli bir adım olarak algılıyoruz. Özellikle yüksek özel sektör borçluluk rasyosu göz önüne alındığında özel sektörün borçlarının yapılandırılması için atılacak adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gıda fiyatlarındaki artış şu an yaşanan enflasyonun en önemli nedenidir. Bu anlamda gıda fiyatlarına ilişkin alınan kararlar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir. Mayıs ayında açıklanacak olan tarımsal üretime ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesini özellikle takip edeceğiz. Vatandaşımızın gıdaya ulaşımı en temel hak ve buradaki istikrarın sağlanmasıyla ilgili tedbirlerin alınıyor olması önemli. Tarımsal üretimle ilgili yapılacak düzenlemeler, tarımsal verimliliğin artırılması ve gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından hayati önemi sahip. Hem içeriye hem de dışarıya güven telkin etmemiz gerekiyor. Öngörülebilirliğin artması büyüme açısından olumlu bir sinyal olacaktır. Yerel seçim sonrası 4,5 yıl ülkemizde seçim olmaması, gerek kamu, gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verim arttıracak ve uzun dönemde ekonomiyi de istikrara kavuşturacaktır. Ülkemiz daha önce yaşamış olduğu krizlerden güçlenerek çıkmıştır. Ülke ekonomisine güvenimiz tamdır, en kısa zamanda bu olumsuzluklar bertaraf edilerek ekonomimiz yeniden istikrara kavuşacaktır.”