Asperger sendromu

Asperger sendromu

Asperger sendromu (kısa adıyla AS) veya Asperger Bozukluğu, otistik spektrum bozukluklarından (OSB) biridir. Sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan bu sendrom, başka OSB’lerden dil ve bilişsel gelişimde gecikme olmaması ile ayrışır. Sendromun adı Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger’den gelmektedir. Kendisi 1944 yılında sendromu tanımlamış ancak 50 yıl sonra ICD-10 ve DSM-IV sınıflandırmalarında Asperger bozukluğu olarak tanınmıştır. Nedenleri konusunda yapılan gözlemler kalıtsallığın etkili olduğunu göstermektedir. Doğum sonrası çevresel faktörlerin etkisi üzerine de araştırmalar yapılmış ancak bu kanıtlanamamıştır. Asperger tanısı genellikle 4 ila 11 yaş aralığında multidisipliner bir ekip tarafından geniş kapsamlı bir değerlendirme ile konulmaktadır.

asperger sendromu Haberleri