Astrolog nedir?

Astrolog nedir?

"Astroloji biliminde Dünya'ya en yakın 8 gezegen ile yıldız hareketleri incelenir. Tüm bu hareket kombinasyonu içerisine Güneş ve Ay'da dahil edilir.

Bu bağlamda gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini yorumlayan kişilere de ""Astrolog"" adı verilir. Astroloji ile ilgilenen astrologlar, büyü gök cisimlerinin yanı sıra asteroit hareketlerine de önem vererek, herhangi bir konu ile ilgili portre çıkarmaya çalışırlar.

Gök cisimleri yorumlanırken insan hayatında temel alanlar olan ilişkiler, iletişim, zeka ve gelecek gibi olgular açıklanmaya çalışılır. Aslında hayatın tamamı bir tiyatro sahnesi olarak düşünülür ve gezegenlerin her biri sahnedeki bir karakter olarak değerlendirilir.

Türkiye'de bu alanda çalışan başlıca astrologlar Metin Kiraz, Rezzan Kiraz, Filiz Özkol, Öner Döşer, Hakan Kırkoğlu, Ata Nirun, Şenay Yangel, Dinçer Güner, Barış Özkırış ve Binnur Zaimler'dir. "

Astrolog Haberleri