At yarışları düzenleme yetkisi TJK'da

At yarışları düzenleme yetkisi TJK'da

ANKARA (ANKA) – At yarışlarının Türkiye Jokey Kulübü'ne (TJK) devrine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında at yarışlarının denetleme yetkisi de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bırakıldı.

Düzenleme ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na, Türkiye Jokey Kulübü'nün merkezi ve bütün teşkilatları ile kayıt ve hesaplarını her zaman teftiş ve denetleme yetkisi verildi. At yarışlarında görev alacak komiser, hakem, handikaper ve doping muayene kurulları ile diğer konulardaki teknik elemanların atanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılırken, TJK'nın bütçe tasarısı da Bakanlık tarafından incelenerek onaylanabilecek. Bütçe yılı içinde fasıllar arasında yapılacak aktarmalar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın onayı ile yapılabilecek. TJK'nın gerektiği hallerde borç altına girebilmesi için de Bakanlığın onayı gerekecek.

-DAMIZLIK ALIMI BAKANLIK ONAYINDA-
Düzenleme ile at yarışlarında belirlenen yarış ikramiyelerinin tevzii şekil ve nispetlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tespit edecek. "Bütçe esaslarına uygun olarak", yurt dışından ve yurt içinden damızlıkların ithali ve satın alınması için de Bakanlığın müsaadesi aranacak. Satın alınacak tüm damızlıkların, Bakanlık ve TJK tarafından oluşturulan komisyon tarafından muayeneleri yapılacak ve bu komisyonun belirlediği bedel üzerinden alımı yapılabilecek. Bu bedeller ise Bakanlık adına açılmış olan özel hesaptan karşılanacak.

-TJK BAKANLIK DİREKTİFLERİNE UYMAZSA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR-
Ayrıca düzenlemeye göre TJK, yarış yapacağı ve diğer tesisleri en modern şekilde teçhiz ve tesis etmekle yükümlü. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilecek direktiflere uymaya mecbur olan TJK, bu direktiflere uymaması halinde de tüm hak ve yetkileri geri alınabilecek. Sözleşmenin feshedilmesi halinde para, alacaklar, haklar, menkuller, emlak ve tesisler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilecek.(ANKA)