Atatürk kültür, dil ve tarih kurumlarına neşter

Hükümet, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih kurumlarına neşter vurmaya hazırlanıyor.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yapısında değişiklik öngören kanun tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tasarının yasalaşmasıyla, mevcut Yüksek Kurum Başkanı ile Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri sona erecek. Yüksek Kurum başkanı Başbakan tarafından gösterilecek 2 aday arasından Cumhurbaşkanı'nca atanacak. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde, Yüksek Kurula Başkanlık edecek. Tasarıya göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yapısında değişiklik öngören kanun tasarısına göre, Atatürk Uluslar arası Barış Ödülü, artık her yıl değil 5 yılda bir verilecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yapısında değişiklikler öngören kanun tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tasarının gerekçesinde, 1993 tarihli Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı nedeniyle, ilgili kanunda hukuki boşluklar doğduğuna işaret edildi. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler nedeniyle Yüksek Kurum Başkanı, bağlı kuruluşların başkanları gibi organların kanuni dayanağının bulunmadığı ve bu nedenle kurum faaliyetlerinde zorluk yaşandığı kaydedildi.

-TASARI NE GETİRİYOR?-
Tasarı, Yüksek Kurum Başkanı'nın, Başbakan'ın önereceği 2 isim arasından Cumhurbaşkanı'nca atanmasını öngörüyor. Yüksek Kurum Başkanı'nın 5 yıl süreyle görev yapmasını öngören tasarıya göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu'na, Türk devlet ve topluluklarından sorumlu bakan da üye olabilecek. Yüksek Kurul, Başbakan'ın veya Yüksek Kurum'un bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Basın-Yayın ve Enformasyon işlerinden sorumlu Bakan, Milli Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yüksek Kurum Başkanı ve Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl süreyle atanan 2 üyeden oluşacak. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü durumlarda Yüksek Kurula başkanlık edebilecek. Yüksek Kurulun yönetim Kurulu, Kurum Başkanı ile Başbakan tarafından atanacak 3 üye ve bağlı kuruluşların başkanlarından oluşacak. Ayda iki kez toplanacak olan Yönetim Kurulu, gerekli görülen hallerde Yüksek Kurum başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısıyla olağanüstü toplantı yapabilecek.

-BAŞKANLARIN GÖREVİ SONA ERİYOR-
Tasarının yasalaşması durumunda, mevcut Yüksek Kurum Başkanı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Araştırma Merkezi başkanlarının da görevi sona erecek. Tasarıya göre, mevcut Yüksek Kurum Başkanı ve bağlı kuruluş başkanları ile Yönetim Kurulu üyeleri, yenileri atanıncaya kadar görevlerine devam edecek.

Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı, Denetleme Kurulu Başkanı, Denetleme Kurulu üyeleri, bağlı kuruluş başkan yardımcıları ve Yurt içi ve Yurt dışı İlişkiler Daire Başkanı, A.P.K. Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün görevleri, tasarının kanunlaşıp, yayımı tarihinde sona erecek.

-KURUMLARIN ÜYE SAYISI DÜŞÜRÜLÜYOR-
Tasarı, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun asli üye sayısında düşüş öngörüyor Buna göre Atatürk Araştırma Merkezi'nin asli üye sayısı 20'den 12'ye, Türk Dil Kurumu'nun 40 olan asli üye sayısı da yine 12'ye indiriliyor. Tasarıyla Türk Tarih Kurumu'nun 40 olan asli üyesi de 12'ye indirilirken Atatürk Kültür Merkezi'nin 20 olan asli üye sayısı da 12'ye düşürülüyor. Üyelerin görev sürelerinin ise 5 yıl olması öngörülüyor.

-ATATÜRK BARIŞ ÖDÜLÜ 5 YILDA BİR VERİLECEK-
Tasarı, halen her yıl verilen Atatürk Uluslar arası Barış Ödülü'nün 5 yılda bir verilmesini de öngörüyor. Ödül için aday gösterilecek eser, hizmet ve faaliyetlerde aranılacak nitelik ve verilecek nakdi ödül miktarı, ödül verilecek yıldan bir önceki yılın Ocak ayı içinde, Yüksek Kurum Başkanlığınca yurt içi ve yurt dışı basın-yayın araçlarıyla ilan edilecek. Ödüle layık bir kişi bulunmadığı takdirde o yıl ödül verilmeyecek. Atatürk Uluslar arası Barış Ödülü'ne Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Ödül Kurulu üyeleri, BM Genel Sekreteri ile Türkiye'deki yabancı misyon şefleri ve daha önce ödül almış kişiler de aday gösterilebilecek.

ANKA