ATO'dan kredi kartı yasa teklifi

ATO'dan kredi kartı yasa teklifi

ANKARA (ANKA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), yüz binlerce insanın kabusu olmaya devam eden kredi kartı sorununun çözümü için Meclis'e yasa teklifi sundu.

İki maddeden oluşan yasa teklifinde, kredi kartlarının düzenli ve güvenli kullanımı için TC kimlik numarasına bağlı kart bilgi havuzu oluşturulması ve faiz hesaplamalarında bileşik faiz uygulanmaması gibi öneriler yer alıyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'ya sunulan yasa teklifi hakkında ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, yasa teklifinin içeriğine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, bugüne kadar ödeme kolaylığı getiren iki yasal düzenleme yapılmasına rağmen, faiz oranlarının yüksekliği ve kart limitlerinin kullanıcıların gelir düzeyinin çok üzerinde olması nedeniyle, sorunun köklü bir çözüme kavuşturulamadığı vurgulandı.
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasında değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi iki maddeden oluşuyor.

- KART BİLGİ HAVUZU SİSTEMİ -

Birinci madde, 5464 Sayılı Yasa'nın 8. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kart çıkaran kuruluşların yükümlülüklerine ilişkin ifadenin, "Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikayet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistem ile T.C. Kimlik numarasına bağlı kart bilgi havuzu sistemini oluşturmak ve bu sistemlerin kesintisiz ve tam çalışmasını sağlamakla yükümlüdür" şeklinde değiştirilmesini içeriyor.

- KREDİ KARTI FAİZLERİNE SINIRLAMA -

Yasa teklifinin ikinci maddesinde, 5464 sayılı Yasa'nın 26. maddesinin üçüncü fıkrası "Kredi kartlarında uygulanacak olan yıllık azami akdi faiz oranı, devlet iç borçlanma senetlerinin yıllık ortalama basit faiz oranının yüzde elli fazlasını geçemez" şeklinde değiştiriliyor. Çünkü devlet iç borçlanma faiz oranı, 2007 yılı için yıllık yüzde 18.7 iken, kredi kartı faiz oranı yüzde 60-88 arasında değişiyor. Yani vatandaşlar, devletin borç alma oranının üç katından fazla bir oranda borçlanıyor.
Ayrıca yine yasa teklifinde 5464 sayılı yasanın 26. maddesine dördüncü fıkra olarak "Banka kartları ve kredi kartlarında faiz hesaplanırken bileşik faiz yürütülemez" hükmünün eklenmesi öngörülüyor.

-AYGÜN'DEN "YASA TEKLİFİNİ SAHİPLENİN" ÇAĞRISI-

Söz konusu yasa teklifine ilişkin açıklama yapan ATO Başkanı Sinan Aygün, yasa teklifinin benimsenmesi ve sahiplenilmesi için TBMM üyelerine çağrıda bulundu. Yüksek faizler ve kart limitlerinin gelir seviyesiyle bağdaşmamasının, kredi kartı yarasını kanatmayı sürdürdüğünü kaydeden Aygün, "Vatandaşların bilinçsizce kart kullanımı, bankaların uyguladığı yüksek faizlerle birleşince kredi kartı sorunu yapılan iki yasal düzenlemeye rağmen çözümlenemedi" dedi. Aygün, şunları söyledi:
"Her 2-3 yılda bir kredi kartı kabusu görmemek için köklü çözümü içeren bir yasa teklifi hazırladık. Bu teklifin en kısa zamanda komisyonlarda görüşülerek genel kurulda yasalaşması, hem bankaların hem de 37 milyonu aşkın kredi kartını cebinde taşıyan vatandaşların hayrına olacaktır" diye konuştu.

- KREDİ KARTI BORCU 30 MİLYAR YTL -

ATO'nun verdiği bilgilere göre, Türkiye'de kredi kartı kullanan 17 milyonu aşkın kişinin 22 Şubat 2008 tarihi itibariyle 1 milyar 731 milyon YTL'si yasal takip başlatılmış toplam 29 milyar 949 milyon YTL borcu bulunuyor. Kredi borcunu ödeyemeyip temerrüde düşerek Merkez Bankası'nın kara listesine giren kişi sayısı da 2007 sonu itibariyle 687 bin 16'ya yükseldi.