ATO'dan özel sağlık yönetmeliklerine iptal davası

Ankara (AA)- Ankara Ticaret Odası (ATO), Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" ile "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin" iptali için dava açıyor.

ATO'dan yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklere göre, özel hastaneler, tıp merkezleri ve polikliniklerin, ihtiyaçları olan doktor, hemşire, biyolog, teknisyen ve diğer sağlık personelini Bakanlığın izni olmadan işe alamayacağına dikkat çekilerek bu durum eleştirildi.

Özel sağlık kuruluşlarının, yeni bir doktor veya sağlık çalışanını işe başlatabilmek için Bakanlığın yılda bir kez Ekim ayında yapacağı planlamayı beklemek zorunda kalacağı belirtilen açıklamada, yine söz konusu yönetmeliklerle, izinsiz tıbbi cihaz alımının da yasaklandığı kaydedildi.

Tıp merkezleri, hastane standartlarına ulaşabilmek için 4 yıl içinde yeni yönetmelik şartlarını yerine getirecek.ATO Başkanı Sinan Aygün, yönetmeliklerle özel sağlık hizmetlerine darbe vurulduğunu öne sürerek, "Üyelerimizi sağlık sisteminin dışına iten bu yönetmelikler kabul edilemez. Yönetmeliklerle getirilen şartlar, özel
sağlık sistemini askıya almak demektir. Bu yönetmelikler, özel sağlık kuruluşlarına yönelik bir balyoz operasyonudur" dedi.

Aygün, düşük ücretler nedeniyle kamudan ayrılarak kendi sağlık kuruluşlarını kuran doktorların, bu yönetmeliklerle "memuriyete zorlandığını" savundu.

Yönetmeliğin 2 bin 500 civarında özel sağlık işletmesinin kapısına kilit vurulması anlamına geldiğini ifade eden Aygün, 60 bine yakın sağlık çalışanının da işsiz kalacağını savundu.

Aygün, tıpta uzmanlık derneklerinin tahminlerine göre yaklaşık 25 bin muayenehanenin kapanacağını, 100 bin civarında hemşire, teknisyen, sağlık personeli ve sekreterin işsiz kalacağını, devletin KDV, stopaj ve gelir vergisi gibi gelirlerinin azalacağını, tam gün çalışmaya başlayacak doktorlara ek ücret ödenmesi nedeniyle kamunun zararının daha da artacağını ileri sürdü.