HABER

Aytaç Durak'la ilgili şok karar

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın, eşi Fahriye Durak'a ait taşınmazı avantajlı bir duruma getiren imar planı değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerle ilgili "Dürüstlük ve tarafsızlık" ile "Çıkar çatışmasından kaçınma" ilkelerine aykırı davrandığına oy birliğiyle karar verdi.

Durak: Yanıtı halk sandıkta verecek

Kurul'un kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Etik Kurul, Fahriye Durak'a ait Adana'nın Seyhan İlçesinde bulunan 11 bin 260 metrekare yüzölçümlü arsa ile ilgili olarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 Kasım 2007 tarih ve 198 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılarak, parselin bulunduğu alanın mesken bölgesinden çıkarılıp ticaret alanına dahil edildiği, inşaat taban alanının 0,40'tan 0,60'a çıkarıldığı, bu değişiklikle arsa sahibine haksız kazanç sağlandığı, bu durumun etik kurallara aykırı olduğu yönünde kendilerine elektronik posta yoluyla iletilen iddiaları inceledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak, konuya ilişkin Etik Kurul'a verdiği yazılı savunmasında, imar planı değişikliğinde etik kurallara aykırılık bulunmadığını, plan değişikliğinin sadece eşine ait parsele ilişkin olmayıp 5 kilometrelik şeridi ve 338 bin metrekare alanı kapsadığını, planla getirilen imkanlardan diğer parsel sahiplerinin de yararlanabileceğini, ayrıca söz konusu imar planı değişikliğine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili toplantısına ve kararına katılmasında, plan değişikliğinin büyük bir alanı kapsaması nedeniyle hukuki sakınca bulunmadığını belirtti.

Durak: Yanıtı halk sandıkta verecek

Gerekli incelemenin sonunda Etik Kurul'un kararında şöyle denildi:

"5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 'Başkan ve Meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar' başlıklı 27. maddesinde; 'Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar' hükmü yer almıştır. Benzer bir hüküm, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yok ise de Kanun'un Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ilişkin 12. maddesinin üçüncü fıkrası ile Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanacağına gönderme yapılmıştır. Bu gönderme uyarınca Belediye Kanunu'nun 27. maddesindeki yasaklayıcı hüküm, Büyükşehir Belediye Meclisi başkan ve üyeleri için de geçerlidir. Kanun koyucu bu hüküm ile belediye meclis kararlarının hiçbir etki altında kalınmaksızın, objektif ve tarafsız bir şekilde alınmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu durumda Aytaç Durak'ın, eşine ait taşınmazı da kapsayan imar planı değişikliğinin görüşüldüğü toplantıya katılmaması gerekirken, aksine davranışı Kanun'un yukarıda anılan hükmüne açık bir aykırılık teşkil etmektedir."

Söz konusu uygulamanın imar planı değişikliği ile getirilen imkan ve avantajlar göz önüne alındığında, bu plan değişikliğinden hukuki yönden yapılaşmış parsel sahiplerinin yararlanmasına bir engel bulunmadığı belirtilen kararda, teknik, mimari, statik ve ekonomik koşullar dikkate alındığında öncelikle halen yapılaşmamış olan birkaç parselin ve bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın eşine ait parselin değerleneceği ve dolayısıyla daha fazla yararlanacağının da açık olduğu ifade edildi.

Durak: Yanıtı halk sandıkta verecek

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın, eşine ait taşınmazı avantajlı bir duruma getiren imar planı değişikliğine ilişkin iş ve işlemlere katılmak suretiyle Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde düzenlenen 'Dürüstlük ve tarafsızlık' ile 13. maddesinde düzenlenen 'çıkar çatışmasından kaçınma' ilkelerine aykırı davrandığına, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına ve taraflara tebliğine, tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir."

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön