Bahçeli: MHP'nin hiçbir parti ile teması olmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Anayasa değişikliği konusundaki) gelişmeleri basından izleyen MHP'nin bugüne kadar hiçbir siyasi parti ile herhangi bir teması ve görüşmesi olmamıştır. Bu bakımdan siyasi partilerin yaklaşımları hakkında somut verilere dayalı bir değerlendirme yapma imkanımız henüz bulunmamaktadır" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, AK Parti hakkında açılan kapatma davasının ardından yapılması düşünülen anayasa değişikliğine değindi. Siyasi partilerin düşüncelerinin hangi eksende ve temelde geliştiğinin, basına yansıyan haberlerden bir ölçüde açıklık kazandığını anlatan Bahçeli, şöyle dedi:

"Gelişmeleri basından izleyen MHP'nin bugüne kadar bu konularda hiçbir siyasi parti ile herhangi bir teması ve görüşmesi olmamıştır. Bu bakımdan siyasi partilerin yaklaşımları hakkında somut verilere dayalı bir değerlendirme yapmak imkanımız henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte basına yansıyan bazı görüşler ile MHP'nin kavramsal yaklaşımı arasında temel bazı farklılıklar olduğunu söylemek mümkündür. Parti kapatılmaması ilkesinin kapsamına terörü ve şiddeti meşru bir araç olarak gören siyasi partilerin de dahil edilmesi, bizim yaklaşımımızla ters düşen ilk husustur. Parti kapatılması davasının Yargıtay Başsavcısı tarafından resen açılmasını önlemek için bunun siyasi izne bağlanması, parti yöneticilerinin işlediği suçların parti kapatma gerekçesi olmaktan çıkarılması, bireysel sorumluluk kapsamında bir eylemin suç sayılması için peşinen kesinleşmiş mahkeme kararı aranmasını öngören ve yöneticilerin siyasi yaptırımla cezalandırılmalarını dışlayan yaklaşımlar, farklı düşündüğümüz diğer hususlardır. Bu kapsamda öne çıkan diğer temel bir konu da milletvekili dokunulmazlığını ilgilendirmektedir. Bireysel sorumluluğunun bir gereği olarak milletvekili dokunulmazlığının yeni bir düzenlemeye kavuşturulmaması, bireysel sorumluluğa dayalı yaptırım sistemim baştan işlevsiz hale getirecek ve kağıt üzerinde kalması sonucunu doğuracaktır. Milletvekili dokunulmazlığı, bu bakımdan yeni arayışlarda kilit konumdadır. Bu konuda eski anlayışlarda ısrar edilmesinin, geniş tabanlı mutabakat arayışlarının önündeki en büyük engel olacağı görülmektedir."

Bahçeli, "Sorunun çözümü için Anayasanın 68. ve 69. maddelerinde yapılacak değişikliklerin hukuk ve adalet duygularını yaralamaması, kamuoyu vicdanını rahatsız etmemesi, referandumu gerektirmeyecek bir çoğunluğun desteğini alması hayati öneme haizdir" diye konuştu.

AA