Bakan Varank: Sermayem yok diyen gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim

TÜRKİYE  Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonunun tanıtım toplantısı ve imza töreni, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta düzenlendi.

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonunun tanıtım toplantısı ve imza töreni, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta düzenlendi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ve davetliler katıldı.
Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nesiller boyu yaşayacak, kurumsallaşmış ve rekabetçi şirketlerin ekonomide hâkim olmasını sağlayacağız. Kurduğumuz bu iki fonla, firmalarımıza uzun vadeli sermaye desteği sunacak ve şirketlerin faiz yükü altında ezilmesine de engel olacağız" dedi.

"750 MİLYON LİRALIK KAYNAĞI MOBİLİZE EDECEĞİZ"
Bakan Varank, "Birincisi, gelişmiş ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda, yatırım adedi ve miktarı açısından geride olduğumuzu gördük. İkincisi halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Evet biz her durumda girişimcilerin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ancak, daha büyük işlere imza atabilmek için özel sektörün de yeni filizlenen girişimleri desteklemesi, bu işlere heyecanla yaklaşması gerekiyor. Dünyadaki uygulamalara baktığınızda da bu işi özel sektörün sırtladığını görürsünüz. Son tespitimiz ise, mevcut mekanizmaların ülke geneline dengeli bir biçimde yayılmadığı oldu. Başka bir ifadeyle girişim sermayedarları, yatırımlarını ülkemizin gelişmiş bölgelerinde yoğunlaştırmış durumda. Dolayısıyla girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçtik. İşte bugün Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara hizmet edecek. Böylelikle 750 milyon liralık kaynağı mobilize edecek, her iki Fonun yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

"TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMLERE DESTEK VERECEĞİZ"
Bu proje ile para ya da kaynak desteğinin yanı sıra stratejik yönlendirme de yapacaklarını belirten Varank, "Biz burada sadece para ya da kaynaktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda, şirketlerin daha akılcı yatırım kararları almasını sağlayacak stratejik yönlendirmeyi de yapacağız. Bu sayede nesiller boyu yaşayacak, kurumsallaşmış ve rekabetçi şirketlerin ekonomide hâkim olmasını sağlayacağız. Kurduğumuz bu iki fonla, firmalarımıza uzun vadeli sermaye desteği sunacak ve şirketlerin faiz yükü altında ezilmesine de engel olacağız. Peki bu fonlar kimleri destekleyecek? Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla, ülkemizde büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlere destek vereceğiz? 350 milyon liralık bu fonla teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız. İşte biz bugün Türkiye'nin en değerli teknoparklarından bir tanesindeyiz. Böylece ulusal ve uluslararası arenada başarı hikâyeleri yazacak girişimcilerin önünü açacağız" ifadelerini kullandı.

"KOBİLERE KAYNAK AKTARACAĞIZ"
Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki diğer bir fon olan Bölgesel Kalkınma Fonu ile de Türkiye'nin her bölgesinde KOBİ'lere kaynak aktarılacağını ifade eden Varank, "400 milyon liralık bu fonla ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ'lere kaynak aktaracağız. Bu kapsamda kalkınmada öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran yatırımları destekleyeceğiz. Kalkınma ajanslarımız bu süreçte önemli görevler üstlenecekler. Biliyorsunuz Ajanslar kuruldukları günden bugüne, yani son 10 senede, bölgelerinde politika geliştiren, istihdamı ve büyümeyi tetikleyen kurumlar oldular. Ajanslarda faaliyet gösteren yatırım destek ofisleriyle yatırımcıların iş yapma ortamlarını, iş ve işlemlerini kolaylaştırdık. Bundan sonra da kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yine ajanslar eliyle girişimcileri kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, mentörlük, ticarileştirme ve dış pazarlara açılma programlarıyla destekledik. Şimdi Kalkınma ajanslarının ikinci 10 yılında mevcut uygulamalarımızı daha ileriye götürüyoruz. 2020 yılı ajanslarımız için bir dönüşüm yılı olacak. Bölgesel Kalkınma Fonu da bu dönüşümün temel araçlarından biri haline gelecek. Anadolu'da faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli olan fakat gerekli finansmanı bulamayan girişimcilere ve yatırımcılara bu fonla umut olacağız. İhracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri destekleyecek, rekabet güçlerini artıracağız. Güçlü KOBİ'lerin büyümesiyle de hem istihdam artacak hem de bölgesel farklar hızla kapanacak. Uygulayacağımız bu sistemle birlikte yatırımlardaki geri dönüşler, yeniden başka şirketlere kaynak olabilecek. Ar-Ge, Ür-Ge ve teknolojik dönüşüm artık tamamen kamu kaynaklarından, merkezi bütçeden değil, aynı zamanda bu yatırımlarından gelen geri dönüşlerle de beslenecek. Bizim amacımız toplumsal refahı sürdürülebilir büyümeyle, nesilden nesile aktarılabilen rekabetçi ve kurumsal bir işletme altyapısını kurmak. İşte başlattığımız Fonlar, hedeflerimize varmada önemli bir kaldıraç görevi üstlenecek." dedi.

"FİKRİM VAR AMA SERMAYEM YOK DİYEN YENİLİKÇİ GENÇLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"
Varank şöyle devam etti:
"Her iki fonu aslında daha da büyütebiliriz. Gelin bu fonlara, Türkiye'nin yarınlarına yatırım yapın. Yine buradan girişim sermayesi fonlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye Kalkınma Bankasına başvurun, keşfettiğiniz işletmelere birlikte destek olalım, Türkiye kazansın. Son olarak da girişimcilere seslenmek istiyorum: Üreten, değer katan, ticarileştiren ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerin yanındayız. Sizler hayallerinize ulaşın diye, yeni mekanizmalar kurguluyor, işinizi büyütecek imkânları sizlere sunuyoruz. Bakanlığımızın açıkladığı her bir programı yakından takip edin. Özellikle gençlerin girişimciliğe yönelmesi son derece gerekli ve faydalı. Gençlere diyorum ki iş arayan değil, işveren olmanın peşinden koşun. Biz Bakanlık olarak fikrim var ama sermayem yok diyen yenilikçi gençlerimizin yanında daha güçlü bir şekilde olmaya devam edeceğiz"

(FOTOĞRAF)