Bakara Suresi nedir?

Bakara Suresi nedir?

Bakara Suresi Kuran-ı Kerim’in en uzun suresidir. 286 ayet ve 6144 kelimeden oluşan surenin ismi Arapça ‘’Bakar’’ kelimesinden gelmektedir. Bakar Araplar tarafından sığırlar için kullanılan bir kelimedir. Bu kelime surenin 67 ila 73. ayetlerinde yer almaktadır. Kuran’ın 2. suresi olan Bakara Hicret’ten sonra Medine döneminde indirilmiştir. Surenin indirilişi 10 yıl gibi uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Surede İslam hukukunda yer alan bazı konulara değinilerek bu mevzularla ilgili çeşitli hükümler bildirilmektedir. Sureye isim kaynağı olan bölümde ise İsrailoğullarının ineğe nasıl tapındıklarından ve Hz. Musa’nın bu kavimle neler yaşadığından bahsedilmektedir. Bunun dışında belirli ayetlerde Allah’ın Yahudilere verdiği ceza ile Harut ve Marut’un hikayesine yer verilmektedir.

Bakara suresi Haberleri