HABER

Bakara suresi son 2 ayet ne için okunur? Bakara suresi son 2 ayeti okunuşu ve anlamı

Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresi, hem bu özelliğiyle hem de anlattığı konulardan dolayı öne çıkar. Müslüman kişiler için önemli bir yere sahip olan bir suredir. Bu yüzden pek çok kişi bu surenin ayetleri hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bakara suresinin son 2 ayeti, Amenerrasülü duası olarak bilinir. Bu iki ayet, gelebilecek felaketlere ve belalara karşı korunmak açısından önemlidir. Peki, Bakara suresinin son iki ayeti neden okunur?

Bakara suresi son 2 ayet ne için okunur? Bakara suresi son 2 ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

 • Bakara suresi son 2 ayet nedir?
 • Bakara suresi son 2 ayeti okunuşu nasıldır?
 • Bakara suresinin son 2 ayeti ne için okunur?
 • Bakara suresi son 2 ayetinin faziletleri nedir?

Kuran-ı Kerim’de 2. sırada yer alan Bakara suresinin iniş sırası ise 87’dir. Toplam 287 ayetten oluşur ve uzun olduğu için İslam dinine dair çok önemli pek çok konuya değinir. Kişiyi manevi olarak koruyan bir suredir ve sürekli okunduğunda çok büyük faziletler sunar. Bakara suresinin son 2 suresi de peygamberimize Miraç gecesi vahyedilmiştir. Çok önemli olan bu iki ayetin özellikle yatsı namazından sonra okunması gerekir. Bakara suresinin son iki ayetinin faziletleri de bu duanın öne çıkmasında etkili olmuştur.

Bakara suresi son 2 ayet nedir?

Bakara suresi son 2 ayet, AmenerRasulü olarak da bilinir. Bu dua, kişinin iman etmesi gereken şeylere iman ettiğini açıklamasına yardımcı olur. Türkçe anlamı, tefsiri ve faziletleri okunarak bu dua daha iyi kavranabilir. Bakara suresi son iki ayeti aşağıda verilmiştir:

bakara son 2

Bakara suresi son 2 ayeti okunuşu nasıldır?

Bakara suresinin son iki ayetini ezberlemek isteyenler bu duanın okunuşunu araştırır. Arapça bilmeyen kişiler direkt Türkçe okunuşuna bakarak ezberleyebilir. Bakara suresinin Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

 • Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu'minûn(mu'minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs'ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta'nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va'fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).

Tabii ki ayetlerin okunuşunu öğrenmek kadar anlamlarını bilmek de önemlidir. Bu sayede ne demek istediği daha iyi anlaşılabilir. Bakara suresinin son iki ayetinin anlamı da şöyledir:

 • Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.
 • Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!

Bakara suresinin son 2 ayeti ne için okunur?

Bakara suresinin son 2 ayetinin okunabileceği pek çok durum vardır. Çünkü çok faziletli bir duadır. Haneyi şeytanlara ve cinlere karşı korumak için bu dua okunabilir. Ayrıca evde bulunan cin ve şeytanların uzaklaşması için de okunur. Okunduğu evde ve iş yerinde bolluk ve bereket getirdiği söylenir. Ayrıca kendisine aracılık edilmesini ve cennete ulaşmak isteyen kişiler de Bakara suresini okuyabilir. Allah’a dua etmek ve onu anmak için de bu ayetler okunabilir.

Bakara suresi son 2 ayetinin faziletleri nedir?

Bakara suresinin son 2 ayetinin fazileti ve sırları pek çok kişi tarafından merak edilir. Bakara suresi son 2 ayetinin faziletleri arasında şunlar bulunur:

 • Her türlü kötülükten korunmak için Bakara suresinin son iki ayetinin okunması gerektiği söylenir.
 • Bakara suresinin son iki ayetinin şifa getirdiği söylenir.
 • Haneye, aileye, çocuklara şeytanın yaklaşmaması için Bakara suresi son iki ayet okunmalıdır.
 • Uyumadan önce Bakara suresinden 10 ayet okuyanlar, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden ezberlediklerini unutmaz.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler