Bakoyanni: Başörtüsü, laikliği tehdit etmemektedir

Bakoyanni: Başörtüsü, laikliği tehdit etmemektedir

Ankara (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, başörtüsünün insan hakları ve laikliği tehdit etmediğini söyledi.

Bakoyanni, Ak Parti Genel Merkezi'ndeki 4. Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası'nda yaptığı konuşmada, başörtüsü konusuna değinerek, "Başörtüsü, insan hakları ve laikliği tehdit etmemektedir" diye konuştu.

Bakoyanni, konuşmasında şunları kaydetti: "Kuran-ı Kerim'in yanlış şekilde izah edilmesinden kaynaklanan bir yanlış anlama vardır. Bu da İslam'ın kadınları erkeklerden daha aşağıda gördüğüdür. Buna rağmen, Eski Ahit veya Yeni Ahit'in yanlış okunması, Hristiyanlık için de aynı sonuca götürebilir. Birçok şey, bu gibi metinleri nasıl izah ettiğimize, nasıl algıladığımıza bağlıdır."Bu kadınların seçme olanağı açısından hür oldukları için, tüm dinamizmlerini kullanma şansına sahip olduklarını" kaydeden Bakoyanni, "Bu düşünce ile güçlü bir şekilde inanıyorum ki, eğer bazı kadınlar, kendi arzuları ile seçme özgürlüğü ifadesi olarak başörtüsü takıyorlarsa onlara neden bir daha yasaklama yükleyelim" dedi.

Bakoyanni, cinsiyet eşitliği konusuna da değinerek, "ulusal ve uluslararası mevzuatlarda bu konuda önemli değişiklikler olduğunu, örneğin yerel yönetimden kamu idaresine kadar, iş hayatında, toplumda, siyasi sistem ve her alanda kadının rolü ile ilgili ilerlemeler sağlandığını" kaydetti. "Kadınların toplum içinde giderek daha aktif hale gelmeye başladıklarını" söyleyen Bakoyanni, "bununla birlikte kadının sadece kadın olduğu için istismar edilmesine dünyanın her yerinde rastlandığına" işaret etti.

Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan da şurada yaptığı konuşmada, kadınlar gününün tüm dünyada ve Türkiye'de kadınlarla ilgili meselelerin önemle tartışıldığı bir gün olduğunu belirterek, bu çalışmaların bir günlük olmamasını ve süreklilik göstermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de son yıllarda bu konuda önemli ilerlemeler sağlandığının, anayasal düzenlemeler yapıldığının altını çizen Babacan, Türkiye'nin bu konuda uluslararası anlaşmalara taraf olduğunu ve bu çerçevede ilgili kuruluşlara bireysel başvuruların yapılabildiğini söyledi.

TBMM'deki kadın temsilinin eski dönemlere göre daha iyi olduğunu ifade eden Babacan, "Çok daha yüksek oranları görmemiz gerekiyor" diye konuştu.