HABER

Başbakan Erdoğan'ın doktorunun sırrı

Başbakan Erdoğan'ın doktorunun sırrı

Özel Amerikan Hastanesi’nde çalışan Prof. Dr. Buğra, ameliyatı Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde gerçekleştirdi.

Başbakan Erdoğan’a ‘’laparoskopik’’ yöntemle başarılı bir sindirim sistemi ameliyatı yapan Prof. Dr. Dursun Buğra’nın, “Tam Gün” nedeniyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden emekliliğini isteyerek ayrıldığı ortaya çıktı.

Özel Amerikan Hastanesi’nde çalışan Prof. Dr. Buğra, ameliyatı Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde gerçekleştirdi.

Tam Gün yasasına göre muayenehanesi olan ve özelde çalışan hekimler üniversite hastanelerinde hastaya müdehale edemiyor. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan “Sonuçta sözünü ettiğimiz kişi Başbakan olunca mevzuat yürürlükten kalkabiliyor. Başbakan’ın hekim seçme özgürlüğü olabilir, ancak bu herkes için olmalı” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de “Sayın Başbakan’a acil şifalar dileriz” temennisinin ardından şu ifadeleri kullandı: “Sayın Erdoğan bu aşamada her hastanın hakkı olan hekim seçme özgürlüğünü de kullanarak Marmara Üniversitesi’ni tercih etmiş ama hastanenin kadrosunda olmayan bir cerrahi kadro ile sağlık sorununu çözme yolunu seçmiştir.

Yürürlükteki hukuksal mevzuat ile diğer bireyler için yasaklanmış ve Sağlık Bakanı’nın ‘milli iradeyi temsil ederek’ hassasiyet gös ter di ği bu uy gu la ma Sa yın Baş ba kan için yü rür lük ten kaldırılmış gözükmektedir. Sayın Sağlık Bakanı’nın sağlık hakkı çerçevesinde bu durumu ve uyguladığı politikaların yarattığı sayısız eşitsizliği ‘milli irade adına’ değerlendir mesi beklentimizdir.”

Geri Dön