Başbakanlık ve bakanlıklarda atamalar

ANKARA (ANKA) - Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile İçişleri, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Başbakanlık Başmüfettişliği'ne, eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in danışmanlığını da yapan Başbakanlık Müşaviri Kenan Işık getirildi. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na bağlı Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne Nuriddin Dönmez atandı.

İçişleri Bakanlığı'nda Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na, Polis Teftiş Kurulu Başkanı Ali Kolat getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise, Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Atilla Gülsar; Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Vefa Bardakçı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Bekir Yıldırım; Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Yahya Kırlangıç ile Çevre ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Çevre ve Orman Müdürü Muhammet Mazlum başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındılar.

Boşalan Trabzon İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürü Fahrettin Ulu, boşalan Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne de Afyonkarahisar İl Çevre ve Orman Müdürü Nazmiye Uzun getirildi.