Başörtüsüne ilişkin ilk inceleme bugün

Başörtüsüne ilişkin ilk inceleme bugün

ANKARA (AA)- Anayasa Mahkemesi, CHP ve DSP'nin, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren 5735 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un birinci ve ikinci maddelerinin iptali veya yok hükmünde olduklarına karar verilmesi ve dava sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması" istemiyle açtığı davada bugün ilk incelemesini yapacak.

Davayla ilgili görevlendirilen raportör, raporunu tamamladı. Yüksek Mahkeme, bugünkü gündem toplantısında yapacağı ilk incelemede, başvurunun süresinde ve usule uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakacak.

Anayasa Mahkemesi heyeti, başvurunun usul hukukuna uygun olarak yapıldığını belirlerse, davayı daha sonra belirlenecek bir günde esastan inceleyecek.