Baykal: Hükümet sadaka anlayışını sağlıkta da yapıyor

ANKARA (ANKA) – CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın, Hükümetin "Herkese sigorta' aldatmacasının iç yüzünü ortaya koyduğunu kaydetti. Baykal, "Artık gündemde olan ‘paran kadar paket, paket kadar sağlık hizmetidir. Bugüne kadar sosyal devlet tanımı içinde hizmet olarak görülen sağlık, AKP anlayışında yardım yani iane anlayışına dönüştürüldü. Sadaka anlayışını her alanda yaygınlaştıran iktidar bunu sağlık alanında da yapıyor" dedi.

Baykal, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, büyük sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya olan sağlık çalışanlarının, Tıp Bayramı'nda sorunlarına çözüm istediğini ve sosyal devlet anlayışına sahip çıktıklarını belirtti. AKP iktidarının ise, sosyal devlet anlayışını ve sosyal devlet anlayışına dayalı uygulamaları ortadan kaldırdığını savunan Baykal, SSGS Yasası'nın Hükümetin "Herkese sigorta' aldatmacasının iç yüzünü ortaya koyduğunu kaydetti. Baykal, "Artık gündemde olan ‘paran kadar paket, paket kadar sağlık hizmetidir. Bugüne kadar sosyal devlet tanımı içinde hizmet olarak görülen sağlık, AKP anlayışında yardım yani iane anlayışına dönüştürüldü. Sadaka anlayışını her alanda yaygınlaştıran iktidar bunu sağlık alanında da yapıyor" dedi.

Sağlık personelinin performans ödeneğinin plansız bir şekilde dağıtılmasının da sağlık sektöründeki önemli olumsuzluklardan biri olduğuna dikkat çeken Baykal, halen sağlık personeline performansa bağlı olarak döner sermayeden verilen katkı payının bir özlük hakkı olmadığını ve emeklilikte geçerliliğinin bulunmadığını belirtti.
Baykal, sağlıkta dönüşümün önemli bir ayağı olan Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın da, alt yapı dikkate alınmadan, ABD'den tercüme edilen bir yasa ile hayata geçirilmek istendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Artık Anayasa gereği sağlığı tekelden denetleyen Sağlık Bakanlığı olmayacaktır. Hastaların ilaç ve her türlü sağlıkla ilgili sorunu Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunda olacaktır. Hasta ve hastane giderleriyle alacakları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Bu yeni bütçe açığını da beraberinde getirecektir. Genel Sağlık Sigortası Yasası'nda kronik hastalarla, kanserlilerin sorunlarının nasıl çözüleceği ise muğlaktır."

Özürlülük derecesini bildiren sağlık raporlarında da büyük sorunlar yaşandığını vurgulayan Baykal, "Özürlüler tekrar rapor almaya zorlanmakta ve özürlülüklerini kaybetme durumuyla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Yüzlerce özürlü aylarca sorunlarının çözümü, raporlarının değerlendirilmesi sorunuyla karşılaşacaktır. Bu ve benzeri çok ciddi sorunların yaşandığı sağlık alanının vazgeçilmezi olan doktorlarımız başta olmak üzere, tıp dünyasının ve çalışanlarının bayramını kutluyor, bugün hak aramak için iş bırakan çalışanlarımızı da selamlıyor, sevgiler, saygılar sunuyorum" dedi.