Baykal: Sosyal devlet ortadan kaldırılıyor

Ankara - AA- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "AKP'nin 'paran kadar paket, paket kadar sağlık hizmeti anlayışı yanlıştır. Bu, devletin sosyal niteliğini ortadan kaldıran bir anlayıştır" dedi.

Baykal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aradıklarını ve sosyal devlete sahip çıktıklarını, bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Bununla beraber, "sosyal devlet anlayışına dayalı uygulamaların ortadan kaldırılmaya çalışıldığını ve bunun da hazırlanan yasayla desteklendiğini" savunan Baykal, şunları kaydetti: "Hükümetin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, herkese sigorta aldatmacasının iç yüzünü gözler önüne sermektedir. Artık gündemde olan paran kadar paket, paket kadar sağlık hizmetidir.

Günümüzde, hükümet, bugüne kadar sosyal devlet tanımı içerisinde hizmet olarak görülen sağlığı artık 'yardım' yani 'iane' anlayışına dönüştürmektedir. Hizmet gidiyor, onun yerine iane, yani yardım geliyor. Sadaka anlayışını her alanda yaygınlaştıran AKP iktidarı, bunu sağlık alanında da yaygınlaştırıyor, esas anlayış haline getiriyor.
Tıp Bayramı'nın buruk bir şekilde, kaygılı, güvensiz kutlandığı günümüzde üzerinde önemle durulması gereken birkaç konuya da dikkat çekmek istiyorum. Sağlık personelinin performans ödeneğinin plansız bir şekilde dağıtılması olumsuzluklardan biridir. Bu sağlık hizmetinin sunumunda büyük aksaklığa ve huzursuzluğa yol açıyor. Halen sağlık personeline performansa dayalı olarak döner sermayeden verilen katkı payı ise bir özlük hakkı değildir. Emeklilikte hiçbir geçerliliği
yoktur."