BDDK’da risk yönetimi dönemi

ANKARA(ANKA)-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) anahizmet birimleri arasına Risk Yönetimi Daire Başkanlığı eklendi. Başkanlık, denetim kapsamındaki kuruluşların risk yönetim sistemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapacak.

BDDK'nın Teşkilat Yönetmeliği'nde değişiklik yapan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kurumun anahizmet, birimleri arasına Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile Dış İlişkiler Daire Başkanlığı eklendi.

Risk Yönetimi Daire Başkanlığı, denetim kapsamındaki kuruluşların risk yönetim sistemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapacak. Denetim kapsamındaki kuruluşlarda uygulanmakta olan risk modellerine ilişkin gerektiğinde yerinde denetimlerde bulunacak.

Sermaye yeterliliğinin derecelendirmeye dayalı uygulamaları ile ilgili düzenlemelere ilişkin araştırmalar yapacak, görüş verecek ve önerilerde bulunacak.
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, kurumun faaliyet alanı ile ilgili olarak diğer ülke kurum ve kuruluşlarıyla veya uluslararası kuruluşlarla ilgili işlemleri yürütecek.
Konsolide denetim ilkeleri çerçevesinde denetim yapma ve bilgi alışverişi konusunda yabancı ülke otoriteleri ile yapılacak işlemleri yürütecek.