HABER

BDP: “Cemevleri ibadet yeri sayılsın”

BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, Cemevlerinin ibadet yeri sayılması için kanun teklifi verdi.

Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ile İmar Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Teklifte, ilgili kanunlarda yer alan ‘ibadet yeri’ ibaresinin ‘cami, cemevi, mescit, kilise, sinegok, havra’ olarak değiştirilmesi istendi. Kanun teklifinin gerekçesinde Anayasa’nın 2’nci maddesinde devletin, demokratik, laik, sosyal, hukuk nitelikleriyle tanımlandığı hatırlatılarak şöyle denildi:

“Ülkemizde başta aleviler olmak üzere, farklı inanç sahipleri dışlanarak haklarından hep mahrum bırakılmışlardır. Alevi inanç topluluğunun en temel hakkı olan ibadethanesi olan Cem Evleri yok sayılmış, öyle ki, devletin ve hükümetlerin baskı ve yıkımlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Aleviler ve hakları konusunda her ne kadar inkardan kısmen kabul noktasına gelinmişse de, devletin ve hükümetlerin bu hakları vermesi yönünde bir gelişme göstermedikleri gözlenmektedir. Dolayısıyla toplumda boy veren huzursuzluk, demokrasinin rayına oturmasını da geciktirmektedir. Bir inanç topluluğu için nerenin ibadethane sayılacağı, kökleri tarihin derinliklerinden beslenen o inanç sahiplerinin iradesiyle belirlenir. Yani Cem Evlerinin ibadethane sayılması bu bugünün kararı ve kabulü değil, tarihten gelen bir kabullenme, kazanım ve toplumsal bir haktır. Devletin görevi bu iradeye saygılı olup, tüm inançlara eşit yaklaşmayı başarmaktır. Söz konusu kanunlarda yapılacak değişiklerle, inanç sahipleri açısından zaten ibadethane olan Cem Evlerinin yasal güvenceye bağlanması, Alevileri mutlu kılmasının yanında, demokratik bir ülkenin yaratılmasının da temel taşlarından biri olacaktır.”

ANKA

Geri Dön