Behçet hastalığı

Behçet hastalığı

Behçet hastalığı ya da Behçet sendromu, temel bulguları ilk kez Dr. Hulusi Behçet tarafından tanımlanan ve bu nedenle uluslararası literatürdeki ismini ondan olan yangısal bir hastalıktır. Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber bazı araştırmalar kalıtsal olduğunu savunmaktadır. Global olarak hastalığın çoğunluğu erkektir. Amerika, Afrika ve Avrupa’da nadir görülürken en çok Ortadoğu ve Asya’da görülür. Eski İpek ticaret yollarının geçtiği bölgelerde daha yaygın olduğundan yola çıkılarak İpek Yolu hastalığı da denmektedir. Yaşlılar ve çocuklarda görülse de ağırlıklı etkilenenlerin yaş aralığı 20-30'dur. Özgün, direkt olarak hastalığı geçiren bir tedavisi yoktur. Rromatoloji, dermatoloji, göz hastalıkları uzmanları ve gerektiğinde nörolog ve kalp/damar cerrahları hastalığın etkilerini azaltmaya yönelik çalışır, hastalık nedeniyle çıkan problemlerle mücadele ederler.

behçet hastalığı Haberleri