HABER

Bekçi alımı ne zaman? Bu yıl bekçi alınacak mı? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Devlet bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen birçok vatandaşın gözü Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamalarda. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan sınavlar için bekçi adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bekçiler, caddelerde ve mahallelerde geceleri görev alan kişilerdir. Vatandaşın güvenliğini ve huzurunu sağlamakla yükümlü olan bekçiler, sınava girerek bu göreve gelmektedir.

Bekçi alımı ne zaman? Bu yıl bekçi alınacak mı? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

2021 bekçi alımları Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar ise EGM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Bekçi olmak isteyen adaylar içinse başvuru şartları belli oldu. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak devlet bünyesinde görev almak isteyen vatandaşların bekleyişi sürüyor.

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2021 yılında bekçi alımı yapılacak iller ve başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

bekçi1

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • En az 167 cm boyunda olmak,
 • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
 • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

bekçi5

 • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
 • Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

bekçi2

 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

bekçi

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Geri Dön