Bekçilerin yıpranma payı var mı?

Bekçilerin merak ettiği konulardan birisi de çarşı ve mahalle bekçilerinin yıpranma payı var mıdır sorusu oldu. Peki bekçilerin yıpranma payı var mı?

Bekçilerin yıpranma payı var mı?

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunuyla bekçilere yıpranma hakkı verdi mi?

18 Haziran tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan madde merak konusu oldu. Bekçilerin merak ettiği konulardan birisi de çarşı ve mahalle bekçilerinin yıpranma payı var mıdır sorusu oldu. Peki bekçilerin yıpranma payı var mı? İşte son dakika bekçi haberimiz...

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7245 sayılı Kanunun 15. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"MADDE 15- (1) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin "II- Emniyet mensupları" başlıklı alt bendine aşağıdaki (5) numaralı sıra eklenmiştir.

Bekçilerin yıpranma payı var mı?

'5- Çarşı ve mahalle bekçileri 60'

Ekleme yapılan 5434 sayılı Kanunun 40. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ise yaş hadlerini düzenlemektedir. Örneğin Subay ve askeri memur ve Astsubaylar için yaş hadleri 41'den 68 yaşa kadar belirlenmiştir. Emniyet mensupları için 55 yaştan 60 yaşa, Gümrük Muhafaza mensupları için ise 55 ve 60 yaş haddi belirlenmiştir.

7245 sayılı Kanunla da sadece bekçilerin yaş hadleri 60 olarak belirlenmiştir. Bu şu anlama gelmektedir: Bekçiler 60 yaşını doldurduklarında emekli olacaklardır.

Diğer taraftan, 18 Haziran tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7245 sayılı Kanunla yapılan bir diğer düzenlemede şu şekildedir:

"(2) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "VIII - JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI" başlıklı bendinde yer alan "ve uzman jandarmaları" ibaresi ", uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini" şeklinde değiştirilmiştir."

Bu düzenlemeyle, emniyet sınıflarına ilave olarak jandarma hizmet sınıfı içinde de bekçi istihdamına imkan tanınmıştır.