Belediyeler yasası, TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak

ANKARA (İHA) - TBMM, yine yoğun bir çalışma haftasına hazırlanıyor. Bazı belediyelerin kapatılması ve yeni ilçe kurulmasını öngören Belediyeler Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Genel Kurul'da ayrıca, görüşmeleri yarım kalan hastanelerde şef ve şef yardımcısı atamasını yeniden düzenleyen yasa teklifi ile yurtdışındaki vatandaşların yaşadıkları ülkelerde oy kullanabilmelerini sağlayan düzenleme de var.

Meclis Genel Kurulu'nun bu haftaki en önemli gündemi, nüfusu 2 binin altına düşen 863 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasını ve 43 yeni ilçe kurulmasını öngören kanun tasarısı olacak. Geçen hafta İçişleri Komisyonu'nda ele alınan ve tartışmalara yol açan tasarı, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da, geçen hafta görüşülmeye başlanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcılığı atamalarını yeniden düzenleyen yasa teklifinin görüşmelerine de devam edilecek. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, gümrük kapıları dışında; mektupla, elektronik ortamda veya yaşadıkları ülkelerde oy kullanabilmesine olanak sağlayan tasarının görüşmelerine de Meclis Genel Kurulu'nda devam edilecek. Geçen hafta ele alınan tasarının tümü üzerindeki görüşmeler yarım kalmıştı. Bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını içeren yasa tasarısının da Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

Meclis'in önemli bir gündem maddesi de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta görüşülmeye başlanan tasarının 16 maddesi kabul edilmişti. Komisyon, tasarıyı Salı günü ele alacak. Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekliyle ilgili yasa tasarısı da çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AB Uyum Komisyonu perşembe günü, Dışişleri Bakanlığı, AB Genel Sekreterliği, DPT ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinin katılımıyla, "Gümrük Birliği konusunda kurumlararası koordinasyon" konulu bir toplantı yapacak.
Türkçe'deki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçe'nin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ise perşembe günü toplanarak yetkililerden bilgi almayı sürdürecek.